Nieuws

dinsdag 19 maart 2024

Openbare lezing bij Vogelwerkgroep Berkelland

Spreker Bennie van den Brink

De Boerenzwaluw uitgelicht

Berkelland heeft een uniek tel-project van de Boerenzwaluw en de Huiszwaluw.

De zwaluwentelling wordt door vrijwilligers gedaan. De resultaten worden ieder jaar naar SOVON gestuurd, zodat zij een goed beeld krijgen van de zwaluwenstand in Berkelland.

 

zaterdag 23 april 2022

Op 8 mei wordt een vogelexcursie gehouden in het kader van de Nationale Vogelweek.

donderdag 26 november 2020

Weet u dat er een uilenwerkgroep is in Ruurlo?
De uilenwerkgroep Ruurlo is een onderdeel van de Vogelwerkgroep Berkelland.

Vaak merk je bijna niets van uilen, omdat het voornamelijk nachtdieren zijn. Maar wie in deze dagen rond 21 uur in de buurt van de Blikmansweide of het station fietst of wandelt hoort het OEHOE geluid van een mannetje Bosuil dat op zoek is naar een vrouwtje. Zij gaat soms al in januari eieren leggen. Het OE-OE-HOE geluid kennen wij als het uilengeluid van een spannende film op de tv.

 

maandag 24 februari 2020

Op 2 mei 2020 gaan we een halve dag vogels kijken in het prachtige natura 2000 gebied "Springendal" nabij Ootmarsum. In dit mooie oude bos met allerlei bronnen en beken zijn alle bosvogels te zien en te beluisteren. Denk aan de spechten (Zwarte, Grote bonte, Kleine bonte en de Middelste bonte)  maar ook  aan de IJsvogel en de Grote Gele Kwikstaart.


vrijdag 27 september 2019

Ieder najaar tellen vele vogelaars in heel Europa op dezelfde dag trekvogels wanneer miljoenen vogels richting het zuiden vliegen om te overwinteren.
Op zaterdag 5 oktober aanstaande staat de Euro Bird Watch 2019 gepland en Vogelwerkgroep Berkelland biedt jou de gelegenheid dit spectaculaire fenomeen van dichtbij te ervaren. Aan de Havelandsweg in Eibergen staan leden van de werkgroep vanaf het eerste ochtend gloren vogels te tellen. De telling begint om ± 07.00 uur en duurt de hele dag.

donderdag 02 mei 2019

Op zondag 12 mei organiseert Vogelwerkgroep Berkelland een publiekelijke wandelexcursie in het Needse Achterveld.

Het vogelrijke Needse Achterveld ligt bij Neede, op de grens met Haaksbergen en is voor een groot deel in het bezit van Staatsbosbeheer. De Schipbeek die er doorheen loopt, is natuurvriendelijk. Er is een stuw opgevuld met veldstenen en hierdoor is een vistrap is ontstaan. De Schipbeek vormt de natuurlijke grens van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) Het Achterveld. Dit gebied van ongeveer 60 hectare is heel afwisselend heide - buntgras - gagel - naaldbos - gemend bos - nat berkenbos - jeneverbessen - poelen en 3 grote, ondiepe waterplassen die in de zomer droog kunnen vallen. Dus hier vind je heel veel verschillende vogelsoorten, waaronder bijvoorbeeld de grote bonte specht (zie foto).
Vorig jaar was de belangstelling voor deze publieksexcursie van de Vogelwerkgroep Berkelland groot. Ook nu hebben zich al 17 mensen opgegeven. De deelnemers worden in meerdere groepen opgedeeld en zullen het hele gebied, onder leiding van ervaren vogelgidsen, doorkruizen. Gemiddeld worden er tussen de 30 en 40 vogelsoorten gespot. De meest bijzondere waarnemingen waren in 2018 een Zomertortel en een Wielewaal.
De deelname is gratis en iedereen is welkom. In verband met het aantal gidsen wordt het op prijs gesteld je aan te melden. Ga mee en ontdek de vogelpracht in de vroege ochtend!

woensdag 17 april 2019
Met de verrekijker om hun nek lopen 5 kinderen door het Haaksbergerveen, op zoek naar de blauwborst. Het roodborstje kennen deze kinderen allemaal als gewone tuinvogel, maar ze zouden ook graag de blauwborst in de kijker krijgen en daarvoor moet je naar een veengebeid. Onder begeleiding van Henk Leever maken ze een wandeling door het Haaksbergerveen waarbij elke vogel op zicht of geluid bij naam genoemd wordt. Het doel voor vandaag is de blauwborst. De blauwborst is een kleine zangvogel, waarvan het mannetje een blauwe kin en borst heeft. Vanaf maart is deze vogel weer te zien in natte, insectenrijke gebieden zoals het Haaksbergerveen. Als de blaadjes nog niet aan de bomen zitten, is hij dan geregeld goed waar te nemen, zingend vanaf een hogere berkentop. Henk heeft zijn oren dan ook op 'scherp' staan, hopend een blauwborst te horen.
zondag 07 april 2019

Spreker Koos Dansen
Locatie: De Melktap, Nettelhorsterweg 21, Borculo
Datum: Dinsdag 16 april van 20.00 tot 22.00 uur
Voor wie Iedereen die het leuk vind iets meer over tuinvogels te weten, gratis entree.

Meer vogels in en om de tuin

Bijna iedereen vindt het leuk om vogels in zijn of haar tuin te zien en te horen, maar welke soorten kunnen we verwachten en wat we kunnen doen om ze uit te nodigen en te lokken?

woensdag 27 maart 2019
Vogelwerkgroep Berkelland heeft tijdens de jaarvergadering op maandag 25 maart haar 200ste lid in het zonnetje gezet: Walter Wessels. Uit handen van de voorzitter mocht hij het boek 'Roofvogels' ontvangen. Walter heeft zich als nieuwe lid al direct actief ingezet, zo is hij mee geweest naar de Landelijke Roofvogeldag, was hij aanwezig bij de ledenavond en ook voor de komende excursie naar het Ilperveld heeft hij belangstelling.
donderdag 27 september 2018

Ieder najaar tellen vele vogelaars in heel Europa op dezelfde dag trekvogels wanneer miljoenen vogels richting het zuiden vliegen om te overwinteren.

Op zaterdag 6 oktober aanstaande staat de Euro Bird Watch 2018 gepland en Vogelwerkgroep Berkelland biedt jou de gelegenheid dit spectaculaire fenomeen van dichtbij te ervaren. Aan de Havelandsweg in Eibergen staan leden van de werkgroep vanaf het eerste ochtend gloren vogels te tellen. De telling begint om ± 07.00 uur en duurt de hele dag.

 

dinsdag 08 mei 2018

Genieten van de natuur en vogels kijken

Op zondag 13 mei organiseert Vogelwerkgroep Berkelland een publiekelijke wandelexcursie in het Needse Achterveld.

Het vogelrijke Needse Achterveld ligt bij Neede, op de grens met Haaksbergen en is voor een groot deel in het bezit van Staatsbosbeheer. De Schipbeek die er doorheen slingert, is natuurvriendelijker gemaakt. Zo werd er een stuw opgevuld met veldstenen, zodat hierdoor een vistrap is ontstaan. De Schipbeek vormt de natuurlijke grens van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) Het Achterveld. Dit BMP gebied van ongeveer 60 hectare is heel afwisselend heide - buntgras - gagel - naaldbos - gemend bos - nat berkenbos - jeneverbessen - poelen en 3 grote, ondiepe waterplassen die in de zomer droog kunnen vallen. Dus hier vind je heel veel verschillende vogelsoorten, waaronder bijvoorbeeld de grote bonte specht (zie foto).

 

zondag 22 april 2018

Op zondag 22 april is er een jeugdexcursie gehouden naar het Zwillbrockervenn.

De vogelwerkgroep heeft  4 verrekijkers aangeschaft die (jeugd) leden kunnen gebruiken tijdens een excursie.

Deze werden gelijk uitgeprobeerd.

woensdag 21 maart 2018

Tijdens de ledenvergadering op 5 maart zijn Anton Meenink en Geert Heetebrij even in het zonnetje gezet.

woensdag 28 februari 2018

De Vogelwerkgroep Berkelland heeft ongeveer 190 leden, die zich ieder op hun eigen manier bezig houden met het kijken naar of bestuderen van vogels. De Vogelwerkgroep Berkelland heeft ook verschillende projectgroepen. De leden van de projectgroep uilen en de projectgroep roofvogels beschermen uilen en roofvogels. Wil jij ook helpen uilen en/of roofvogels te beschermen? Dit is de kans om vrijwilliger te worden!

woensdag 14 februari 2018

Op zondag 14 januari had de Vogelwerkgroep een excursie naar het Kristalbad in Enschede georganiseerd. We verzamelden om negen uur bij het Zwikkelaarsplein in Eibergen. Toen we naar het Kristalbad liepen zagen wij gelijk een Grote Gele Kwikstaart.

woensdag 31 januari 2018

Beste leden van de Vogelwerkgroep Berkelland

Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel is steeds minder te zien op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om patrijzen te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. Daarom gaat men dit voorjaar de patrijs in het veld monitoren ofwel tellen. Iedereen kan daarbij helpen. Vogelwerkgroep Berkelland telt ism Vereniging Agrarisch natuurbeheer al enkele gebiedjes. 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert samen met de agrarische collectieven op maandag 5 februari een cursus voor vrijwilligers in de gemeente Berkelland om te leren patrijzen te tellen. Aanmelden kan via www.landschapsbeheergelderland.nl.

https://landschapsbeheergelderland.nl/patrijzentellers-gezocht/


 

 

dinsdag 19 december 2017

Er is een on-line vogeltrekatlas beschikbaar op vogeltrekatlas.nl.

Ieder jaar reizen miljarden vogels de weeld over. Door ze te voorzien van een ring ontdekken we hun geheimen. Ga mee op ontdekkingstocht en bekijk hier de ring- en terugmeldgegevens van Nederlandse vogels.

 

 

 

dinsdag 22 augustus 2017

BERKELLAND - De komende weken besteedt Achterhoek Nieuws aandacht aan bijzondere flora en fauna in Berkelland. Berkelland is een rijke gemeenten als het gaat om biodiversiteit met zo'n 1160 verschillende dieren en planten. Maar om dit in stand te houden, is desalniettemin een omdenken nodig met betrekking tot omgang met de natuur. Gelukkig ontstaat een toenemend besef bij bezitters, gebruikers en beheerders van de natuur en het landschap om ons heen dat natuur en wonen, werken en recreëren prima samen kunnen gaan. Het beste bewijs daarvoor vormen de dieren en planten zelf. De beloning voor goed natuurbeheer is hun verschijning, maar ze zijn karig met cadeautjes.

Door Rob Weeber

woensdag 28 juni 2017
Op 21 juni heeft Geert gezien dat een gierzwaluw de til binnenvloog en daar zeker een half uur bleef zitten. Op 26 juni waren zelfs drie gaten even bezet, ook een koolmees toonde belangstelling. Mocht je langs de til komen, blijf eens een tijdje kijken.
donderdag 25 mei 2017

Half mei zijn er drie jonge slechtvalken geringd op de watertoren in Eibergen.

donderdag 25 mei 2017

Dit jaar is de telling gehouden op zaterdag 20 mei. om 5 uur 's morgens verschenen Cees, Annemiek, Henk La, Marina, Johan, Willy, Hans en Sonja aan de start. Zo konden we mooi twee groepjes van vier maken. later gingen een aantal tellers naar huis maar die werden ook weer aangevuld door Annie, Henk Le en Kees.

Het was een mooie dag, droog, een licht windje en geregeld brak de zon door. De koekoek liet zich in Eibergen al horen. In het Assinkbos scoorden we zo maar een fluiter! Hij was wel heel alleen.... Neede steeg in Cees'aanzien omdat daar een nachtegaal luidkeels begon te zingen, heerlijk koffie drinken daar bij dus!

 

woensdag 12 april 2017

Vogelwerkgroep Berkelland ondersteunt beroepschrift Vogelwerkgroep Zutphen

 

zaterdag 08 april 2017

Op zaterdag 8 april is er een jeugdexcursie door Vogelwerkgroep Berkelland gehouden naar het Haaksbergerveen. Dit gebeurde onder leiding van Henk Leever en Marina. Het was bewolkt weer, nog wat fris 10 graden. 

maandag 27 februari 2017
woensdag 22 februari 2017

Neede Gierzwaluwdorp

vr 17 feb 2017, 9:05 
 
 
 NEEDE - Neede mag dan wel een reputatie hebben als 'Vleermoesdorp', maar als het om aantallen dieren zou gaan zou 'Gierzwaluwdorp' meer op zijn plaats zijn.

Door Rob Stevens

Wie goed op let, ziet in of aan tal van woningen kunstmatige nestvoorzieningen voor deze aparte vogel die begin mei hier weer terug keert van zijn winterverblijf in Afrika, ten zuiden van de evenaar. Geert Heetebrij uit Neede is een vogelaar die zich geheel op de gierzwaluw heeft gestort.

 
zaterdag 04 februari 2017

De lezing van het Waterschap (RWIJ) heeft er mede voor gezorgd, dat er meer informatie beschikbaar is voor onze leden. We zullen relevante informatie ook op de website plaatsen.

dinsdag 17 januari 2017

Ook afgelopen jaar was er weer een eindejaar excursie dit maal naar de Oostvaardersplassen.

Op 28 december 2016 vertrokken 15 leden van de vogelwerkgroep ’s morgens richting Lelystad. De afspraak was elkaar te treffen op de Oostvaardersdijk waarvan er achteraf meerdere waren. Toen wij op onze Oostvaardersdijk aankwamen, stapten we uit in een lekker zonnetje maar na een belletje richting Co Dooms bleken we op de verkeerde locatie te zijn dus, hop in de auto en naar de goede locatie. Bij aankomst had de mist de grote overhand.

donderdag 08 december 2016
Henk Lammers heeft een film gemaakt van een ijsvogelbroedsel.
donderdag 08 december 2016

Henk Lammers heeft een mooi filmpje gemaakt van de oeverzwaluwwand op landgoed Noasman, Beltrum.

 

maandag 14 november 2016
Zoals u waarschijnlijk uit het nieuws hebt vernomen is er in Nederland onder watervogels de beruchte vogelgriep geconstateerd. Deze week werd een melding gedaan van meerdere dode kuifeenden en futen in de omgeving van Monnickendam via Sovon/DWHC.
woensdag 02 november 2016

Dinsdag 2 november heeft Theo Boonman een lezing gegeven over het Waterschap Rijn en IJssel.

Het was een interessante avond waarin Theo het ontstaan van het Waterschap en de taken van het Waterschap uit een zette. Daarnaast was er ook ruimte voor discussie.

dinsdag 01 november 2016

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober heeft er een excursie plaatsgevonden naar de kraanvogels bij het Diepholzer Moor, even ten noorden van Osnabruck. Op het moment dat wij er waren zaten er 40.000 kraanvogels in het gebied.

maandag 03 oktober 2016

Duizenden vogelliefhebbers trokken er dit weekend op uit om, verspreid door heel Nederland, vogels te tellen. In Eibergen werden tijdens Euro Birdwatch vooral vinken en graspiepers gespot.

dinsdag 27 september 2016

 De meerdaagse excursie voor leden van de Vogelwerkgroep Berkelland gaat dit jaar naar de omgeving van Diepholz (Duitsland) om onder meer vele kraanvogels te kunnen zien. Het gebied ligt op zo’n 2,5 uur rijden van ons.

De coördinatie van deze excursie is na overleg met de projectgroep in handen van Henk Leever en ik heb bij de Nieuwjaarsbijeenkomst ook foto’s van kraanvogels laten zien. Daar werd ook de suggestie gedaan om er een keer naar toe te gaan en dat is dus nu gepland op 22 en 23 oktober.

maandag 26 september 2016

Heel Europa telt vogels op zaterdag 1 oktober

 Tienduizenden vogelaars over heel Europa trekken er zaterdag 1 oktober a.s. op uit om zoveel mogelijk vogels te zien en te tellen. Hun activiteiten maken deel uit van de Euro Birdwatch van BirdLife International. In Nederland doen die dag meer dan 150 vogelwerkgroepen en telgroepen mee, verspreid over ongeveer 150 locaties in ons land. Vogelbescherming Nederland verzamelt de gegevens van de vogelaars tijdens die dag. Ook Vogelwerkgroep Berkelland neemt deel aan deze dag.

De vogeltrek komt aan het begin van de herfst echt op gang. Vanuit het noorden van Europa trekken vogels massaal door ons land, op zoek naar een goede plek om te overwinteren. Op alle plaatsen waar de vogeltrek goed te zien is, tellen vogelaars op 1 oktober a.s. de verschillende soorten en hun aantallen. Die dag kom je dus in heel Nederland vogelaars tegen, gewapend met verrekijker en telescoop!

vrijdag 15 juli 2016
Daniëlle de Graaf uit Eibergen heeft boerenzwaluwen bij huis. Een van de jongen was uit het nest gevallen en kon niet meer teruggezet worden. De kinderen van Daniëlle hebben zich over het weesje ontfermd en hem muggen en vliegen gevoerd.
 
woensdag 13 juli 2016
Op zondag 10 juli was er weer een jeugdactiviteit. Met de 'gierzwaluwman' in Neede op zoek naar de gierzwaluw. Geert Heetebrij vertelde zeer informatief over de gierzwaluwen en de plekken waar deze vogel leeft en woont.
woensdag 13 juli 2016
Vogelwerkgroep Berkelland staat soms met een stand op de evenementen. Wij waren in het voorjaar onder andere aanwezig op de Lentefair bij de Mallumse molen en stonden 10 juli bij de Lebbenbrugge tijdens de natuur en milieudag.
dinsdag 12 juli 2016

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Ook leden van de Vogelwerkgroep Berkelland hebben hier intensief aan meegewerkt.
 
dinsdag 07 juni 2016
De projectgroep ijsvogel en oeverzwaluw van de Vogelwerkgroep Berkelland richt zich op het aanleggen en onderhouden van steile broedwanden voor deze twee vogelsoorten. Dit onderhoud gebeurt altijd vooraf aan het broedseizoen. Wanden worden (weer) recht afgestoken en de oeverzwaluwgangen in de kunstwanden worden schoongemaakt en weer met schoon zand gevuld. Ook het tellen van het aantal bezette nestgangen is een taak van deze projectgroep. Daarnaast worden ook de natuurlijke nesten van oeverzwaluwen en ijsvogels jaarlijks geteld.
 
 
vrijdag 27 mei 2016

Op zaterdag 21 mei is wederom de 17-uurstelling gehouden. Om 5.00 uur verzamelde iedereen zich op het Zwikkelaarsplein in Eibergen. We splitsten ons in twee groepen. De captain van de ene groep was Cees en de andere groep werd aangevoerd door Henk.

maandag 23 mei 2016

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Benno Stortelder.

maandag 23 mei 2016

Tijdens de Lentefair in Eibergen waren de mooie banners bij de kraam van de Vogelwerkgroep een eyecatcher.

 

dinsdag 17 mei 2016

Zaterdagmorgen 14 mei 2016. Eerste dag van mijn 'zomer'-vakantie. Redelijk vroeg wakker, maar niet supervroeg.  Ik besluit een kort rondje te maken. Vrouw en dochter willen rond 10 uur nog weg en ik wil voor die tijd eigenlijk wel weer terug zijn zodat we samen nog een kopje koffie kunnen drinken. 

Zo'n rondje begint meestal met een bezoek aan het Hambroek, een voormalige zandafgraving waar ik door de jaren heen leuke soorten mocht ontdekken als Kleine Jager, Drieteenmeeuw en Roodkeelduiker. 
De middag ervoor was ik er op de fiets langsgekomen en had ik er een steltloper gezien, maar had alleen een verrekijker bij me en kon hem niet gedetermineerd krijgen. Waarschijnlijk niets bijzonders, maar toch maar even kijken of die er nog zit. 
Niet dus. Wel vliegt er een Boerenzwaluw met een witte stuit. Nee, dat zal toch geen Roodstuitzwaluw zijn?! Maar ik kan er niets anders van maken dan een onzekere hybride. 
Next stop is dan meestal Overbiel. De benaming klopt eigenlijk niet helemaal want Overbiel is de plek aan de noordkant van de Berkel terwijl de vogels meestal aan de zuidkant zitten... Who cares... Ik parkeer de auto en loop over de dijk naar een plek waar ik wat beter zicht over het gebied heb. Ik zie een Bosruiter. Die zitten er de laatste tijd wel vaker. Leuk! En zie! De Bergeenden hebben jongen! Net als vorig jaar. Ik tel 10 jongen en ik zie 4 volwassen vogels. Kleine Plevieren: 4 stuks. Hé wat vliegt daar voor eend? Kan het niet goed zien. Geen standaard eendje. Hij lijkt te landen achter het schiereilandje. Toch even checken wat dat was. Als ik verder doorloop kan ik achter het eilandje kijken en herken ik er een Bahamapijlstaart. Even een foto maken. Verder is er eigenlijk niet zo veel te zien, dus besluit ik geleidelijk aan maar eens mijn rondje te vervolgen. Terwijl ik terugloop valt er een steltje in. Flinke wenkbrauw valt direct op. Kijk, dat is natuurlijk die Bosruiter van daarnet. Maar iets klopt er niet. Hij is zo grijs. Laat ik de telescoop er toch maar eens even op zetten. 

 Filmpje Bron: Vogelpunt, weblog van Luuk Punt

zaterdag 14 mei 2016

Op 14 mei werd door Jaap de Jong een steltstrandloper waargenomen langs de Berkel bij Haarlo. Dit trok meteen de aandacht van heel veel vogelaars. Op waarneming.nl werd de vogel meer dan 60 keer ingevoerd.

Foto: Jaap de Jong

zaterdag 07 mei 2016
U kunt hier de brochure 'Vogels in Berkelland' downloaden.
In deze brochure kunt u de verslagen lezen van de zwaluwen, weidevogels en uilen in Berkelland in 2015. 
 
zaterdag 07 mei 2016

Zwaalfje voorjaar 2016 is uit!

Download het Zwaalfje hier.

maandag 02 mei 2016

Al enige tijd geleden zijn bosuilkasten gecontroleerd en inmiddels zijn de jonge bosuilen geringd. Deze twee mooie foto's van het vrouwtje en een bosuiljong (een van de drie) wilden we u niet onthouden.

 

Foto's: Benno Stortelder

dinsdag 26 april 2016

Op zaterdag 23 april was er een jeugdactiviteit die in het teken stond van weidevogels. Gerrit Stomps en Luuk de Haan deden de begeleiding en Sam, Tijmen en Ramon kwamen opdagen. Eerst deelde Gerrit aan de jongens een folder uit over weidevogelbeheer. Daarna vertelde hij hoe je in de praktijk weidevogels en hun nesten kunt vinden. Meteen werd er gekeken of in het naastliggende weiland weidevogels werden gespot.

 

 

zondag 17 april 2016

Vroeg uit de veren op zondagmorgen en om 6.30 uur waren er 26 mensen om onder leiding van gidsen een vogelwandeling te houden. Op het moment van vertrek stopte gelukkig de regen en klaarde het geweldig op. De vogels lieten zich ook steeds beter en horen gedurende de excursie. We hadden de mensen verdeeld in drie groepen, zodat we veel aandacht konden schenken aan de verschillende soorten vogels en ook hoe je die kunt herkennen.

 

Foto: Wim Saaltink

zaterdag 02 april 2016

Vogelwerkgroep Berkelland organiseert op zondag 17 april een excursie in het Needse Achterveld. Onder leiding van een aantal gidsen zal er in groepen een wandeling worden gemaakt. U krijgt informatie over het waarnemen van vogels en het is handig om ook zelf een verrekijker mee te nemen. Het gebied is bijzonder rijk aan vogelsoorten en we zullen ongetwijfeld diverse vogels zien en horen.

woensdag 23 maart 2016

De start was binnen bij het Kulturhus in Haarlo. Jaap de Jong liet zien hoe je vogels kunt herkennen: formaat, snavel, kleur, houding e.d. Onze jonge vogelaars wisten al veel zaken, maar kregen toch ook diverse nieuwe dingen te horen. Jammer dat de opkomst beperkt bleef tot twee: Tijmen en Sam.

dinsdag 15 maart 2016
Maandag 7 maart was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Berkelland bij De Melktap te Borculo.
zaterdag 27 februari 2016

Stichting Marke Mallum, waarvoor de vogelwerkgroep inventarisaties en beheersadviezen doet, heeft in januari een panorama kijker geplaatst bij de Stokkersbrug in Eibergen. Dit geeft een mooie kijk op het vogelbroed gebied.

dinsdag 09 februari 2016

Op maandag 1 februari heeft Frank Majoor bij de Melktap in Borculo een presentatie gegeven over het nut van het ringen van vogels. 

Hij vertelde dat door een juiste registratie je een beeld kunt krijgen van een populatie. Je kunt dan in de loop der jaren zien of deze het wel of niet goed doet in een bepaald biotoop. Van belang zijn daarbij de nest registraties - het aantal gelegde eieren en uitgekomen jongen - , de overlevingskans van de jongen en de leeftijd van de volwassen vogels. Wanneer er verandering optreedt bij een van deze gegevens, kunnen de juiste maatregelen getroffen worden.

dinsdag 26 januari 2016


Op vrijdagavond 22 januari om 20.00 uur werden we bij onze uilenkenner Rob Papendorp thuis ontvangen. Er waren 5 jeugdigen aanwezig, die van Rob veel te horen kregen over de uilen in Nederland en bij ons in het gebied van Berkelland. Ook vertelde Rob over diverse uilenkasten die we als vogelwerkgroep hebben opgehangen en waarmee we ze helpen aan broedgelegenheid: bosuil, steenuil en kerkuil. 

zaterdag 09 januari 2016
De eerste bijeenkomst voor de leden van de Vogelwerkgroep Berkelland was de nieuwjaarsborrel. Op dinsdag 5 januari werd er onder het genot van een kop koffie en een oliebol getoost op het nieuwe jaar. Voorzitter
Co Dooms had een korte speech en bestuurslid Henk Leever hield een kleine presentatie over kraanvogels in de omgeving van Diepholz, waar hij in oktober 2015 was geweest. 

donderdag 31 december 2015
Het bestuur wenst iedereen een goed en gezond 2016!
zaterdag 19 december 2015
Op 8 december organiseerde de Vogelwerkgroep Berkelland een bijzonder interessante avond 
over roofvogels in Nederland. De bijeenkomst was bij de Melktap in Borculo en trok een volle zaal met belangstellenden, van jong tot oud!
 
Henk Sierdsema, roofvogelkenner bij uitstek, gaf deze openbare lezing.  Hij ging in op de kenmerken van de soorten en hun leefgebied. Aan de hand van een powerpointpresentatie gaf hij bij elk soort een mooi overzicht hoe groot, zwaar en hoe oud de vogels bijvoorbeeld kunnen worden. En wat de verschillen tussen de mannetjes en de vrouwtjes zijn. Hij toonde prachtige foto’s van roofvogels in vogelvlucht zodat iedereen kon zien hoe je ze kunt herkennen. Daarnaast sloeg hij zelf ook geregeld zijn ‘vleugels’ uit om de demonstreren hoe de verschillen zichtbaar zijn.
Henk Leever, bestuurslid van de Vogelwerkgroep Berkelland opent de openbare lezing. Henk Sierdsema begint zijn presentatie voor een volle zaal.
vrijdag 18 december 2015
De Vogelwerkgroep Berkelland werd door Jan Geertsma er op geattendeerd dat er door Prorail een bomen kap was aangevraagd langs het spoor in Ruurlo. Het betrof 132 bomen en het ging om een broedlocatie van de nachtegaal. Door inzet van Henk Leever, die met mensen van de gemeente heeft gepraat, is de aanvraag van Prorail nu ingetrokken. De aanvraag was incompleet en onvoldoende onderbouwd.
maandag 30 november 2015
Op 8 december organiseert de Vogelwerkgroep Berkelland een bijzonder interessante avond 
over roofvogels in Nederland. De bijeenkomst is voor belangstellenden vrij toegankelijk.
 
Henk Sierdsema zal deze presentatie over roofvogels verzorgen. In Nederland komen 16 soorten roofvogels 
wijdverspreid voor. Enkele daarvan zoals de buizerd en de torenvalk zullen bij iedereen die geregeld buiten komt 
wel bekend zijn. Maar daar vallen ook minder bekende, en minder algemene, soorten onder zoals de rode en 
de zwarte wouw, de slechtvalk en het smelleken. 
 
zondag 29 november 2015
Zondagochtend 29 november was een regenachtige dag. Dat was te merken bij de opkomst voor 
de jeugdexcursie ‘Watervogels kijken’. Alleen Tijmen en zijn vader kwamen. Dat de watervogels zich niets van de regen aantrokken bleek tijdens het rondlopen. 
 
dinsdag 20 oktober 2015

Wederom hadden we 5oktober een goed bezochte ledenavond, dit keer bij de Melktap in Borculo.

dinsdag 20 oktober 2015

Dit jaar ging de meerdaagse excursie naar Ost Friesland. Het verslag volgt nog, maar hier kun je de foto's alvast bekijken! Met dank aan Willy.

maandag 12 oktober 2015

Op zondag 11 oktober 2015 was er weer een excursie voor de jeugd. Deze keer waren we op de vaste telpost van de vogelwerkgroep aan de Havelandweg. De telling was al in volle gang toen ook de vier jeugdige deelnemers arriveerden: Mike, Roan, Sam en Tijmen. 

donderdag 17 september 2015

Er staat weer een activiteit gepland voor de jeugd:

Op zondag 11 oktober organiseert de vogelwerkgroep Berkelland vanaf 9.30 uur een trekvogelexcursie voor de jeugd. Bijzonder is dat je ook trekvogels gaat kijken met je oren: dat doe je met geluidsapparatuur. Natuurlijk kun je ook gewoon kijken met je ogen, al of niet met verrekijker of telescoop. We staan op een vaste telpost tussen Eibergen en Rekken  aan de Havelandweg en dat is een zijweg van de Rekkense Binnenweg. Deelname is gratis en als je ouder(s) mee willen komen dan is het prima. We stoppen met tellen om ongeveer 11.00 uur. Meer informatie:Henk Leever: 06-51314562 

 

woensdag 02 september 2015

De Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en wild beheer eenheid Aalten e.o. verzorgen zondag 6 september een bijeenkomst met als titel 'Samen voor de Patrijs'.

zondag 09 augustus 2015

Henk Lammers heeft een mooie natuurtuin en maakt daar regelmatig opname.

Vroege Vogels van de Vara heeft een filmpje geplaatst waarin te zien is hoe de torenvalk, de ijsvogel en een merel gebruik maken van dezelfe tak in de natuurtuin van Henk en Wilma.

vrijdag 07 augustus 2015
Het laatste deel van de gierzwaluwman, Geert Heetebrij. Deze keer komen de jonge gierzwaluwen in beeld!
zondag 05 juli 2015


Ook de IJsvogel heeft er een nestgang in gebruik.

zondag 05 juli 2015


Op verzoek van projectgroep ‘IJsvogel en Oeverzwaluwwanden’ is bij de oeverzwaluwwand locatie ‘Het Noasman’ een extra bank geplaatst. 

zondag 07 juni 2015
 
 
Op zondag 7 juni werd er een jeugd vogelwandeling georganiseerd in de omgeving van Haarlo.
Deze werd begeleid door twee ervaren vogelaars, Marina Pruysers en Henk Leever. Er werd aandacht 
besteed aan herkennen van vogels door middel van horen en zien.

zaterdag 09 mei 2015

Op 9 mei vond de eerste jeugdwandeling plaats in het Needse Achterveld.

donderdag 07 mei 2015
woensdag 06 mei 2015

dinsdag 05 mei 2015

Geef waarneming door van piepende schommels!


2014 was een heel goed muizenjaar. Daardoor vlogen er veel jonge uilen uit. Ook jonge ransuilen.

zondag 03 mei 2015

Op 3 mei is er een excursie in het Needse Achterveld gehouden, opengesteld voor iedereen.

zondag 03 mei 2015
VWG Berkelland aanwezig tijdens Lente weekend in Eibergen
zaterdag 25 april 2015

Aankomend jaar zal er een aantal speciale jeugd vogelwandelingen worden georganiseerd die begeleid gaan worden door ervaren vogelaars. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan het herkennen van vogels door middel van zien en horen. Welke vogels kunnen ze in dit gebied verwachten, welke geluiden maken ze en wat zijn hun vliegbeelden. De vogelwandelingen zullen in verschillende biotopen plaatsvinden en zullen gemiddeld 1,5 uur duren.

zaterdag 18 april 2015

Vogels in Berkelland is uit! Dit blad, samengesteld door Henny Waanders (zwaluwen), Gerrit Stomps (weidevogels) en Henk Lammers (uilen) is in een mooi jasje gestoken door Marjon Hoen.

woensdag 15 april 2015

Deel 4 onderaan toegevoegd! Een rondrit door Eibergen op zoek naar nestgelegenheid voor de gierzwaluw.

dinsdag 10 maart 2015

dinsdag 03 maart 2015

Eind maart zijn Lubbert en Hans op pad geweest om nog een aantal nestkasten voor de grote gele kwikstaart op te hangen. Ze hebben een nestkastje in Beekvliet en twee nestkastje bij het Hambroek opgehangen. Twee mooie locaties waar we goede verwachtingen bij hebben. Tijdens het ophangen zag Lubbert nog een grote gele kwikstaart.

woensdag 07 januari 2015

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst die werd gehouden op dinsdag 7 januari bij De Melktap, kregen alle aanwezige leden het jubileumnummer '40 Jaar vogelaars in Berkelland' uitgereikt. De voorzitter bedankte eerst de schrijver en interviewer Henk Sieben en ook Marjon Hoen werd bedankt voor de prachtige lay-out, helaas was zij wegens ziekte afwezig.
Vervolgens werden alle geïnterviewden naar voren geroepen en in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet voor de vogels.

maandag 26 november 2012

Op maandag 26 november is er aansluitend op de ledenvergadering een filmavond gehouden voor leden, donateurs en belangstellenden.

zaterdag 15 september 2012

Sovon gaat een nieuwe Atlas van de Nederlandse Vogels uitbrengen. In deze atlas komt actuele informatie te staan over de Nederlandse broedvogels en overwinteraars. Voor het uitbrengen van een landsdekkende atlas is veel veldwerk nodig. Dit veldwerk start vanaf 1 december 2012 en duurt 3 jaar. De komende jaren kammen honderden vogelaars alle atlasblokken van Nederland uit op winter- en broedvogels. Ook onze vogelwerkgroep doet hieraan mee. Voor meer informatie: www.vogelatlas.nl

woensdag 18 april 2012

Stimulerend project uit de regio in de schijnwerpers

De Klaver 4 Award, een initiatief van D66 Berkelland gaat dit jaar naar het project Vogelwerkgroep. Statenlid Lucia van Milaan van D66 Berkeland reikt voor deze award uit. In aanmerking komen organisaties die zich in Berkelland verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van cultuur, sport, natuur, buurt- en of vrijwilligerswerk. D66 Berkelland heeft gekozen voor de vogelwerkgroep Berkelland omdat zij een grote bijdrage levert aan de leefomgeving.