Nieuws

maandag 30 november 2015

Openbare bijeenkomst over roofvogels in Nederland

Op 8 december organiseert de Vogelwerkgroep Berkelland een bijzonder interessante avond 
over roofvogels in Nederland. De bijeenkomst is voor belangstellenden vrij toegankelijk.
 
Henk Sierdsema zal deze presentatie over roofvogels verzorgen. In Nederland komen 16 soorten roofvogels 
wijdverspreid voor. Enkele daarvan zoals de buizerd en de torenvalk zullen bij iedereen die geregeld buiten komt 
wel bekend zijn. Maar daar vallen ook minder bekende, en minder algemene, soorten onder zoals de rode en 
de zwarte wouw, de slechtvalk en het smelleken. 
 
Henk Sierdsema,  werkzaam bij SOVON Vogelonderzoek Nederland, zal op deze avond alle soorten de revue laten passeren. 
Hij zal vooral ingaan op de kenmerken van de soorten en hun leefgebied. Hoe groot zijn ze, is er verschil tussen mannetjes 
en vrouwtjes en hoe kan ik een roofvogel buiten in het veld herkennen? Aan het eind van deze avond weet u niet alleen 
welke roofvogels langs de kant van de weg op een paal zitten of wel eens stil in de lucht hangen, maar ook wat er nog meer 
op het gebied van roofvogels te zien en beleven valt.
 
Deze avond begint om 20.00 uur bij De Melktap, Nettelhorsterweg 21 in Borculo. De presentatie is rond 22.00 uur afgelopen. 
Iedereen is van harte welkom!