Nieuws

maandag 26 september 2016

Vogelwerkgroep Berkelland doet mee aan Euro Birdwatch

Heel Europa telt vogels op zaterdag 1 oktober

 Tienduizenden vogelaars over heel Europa trekken er zaterdag 1 oktober a.s. op uit om zoveel mogelijk vogels te zien en te tellen. Hun activiteiten maken deel uit van de Euro Birdwatch van BirdLife International. In Nederland doen die dag meer dan 150 vogelwerkgroepen en telgroepen mee, verspreid over ongeveer 150 locaties in ons land. Vogelbescherming Nederland verzamelt de gegevens van de vogelaars tijdens die dag. Ook Vogelwerkgroep Berkelland neemt deel aan deze dag.

De vogeltrek komt aan het begin van de herfst echt op gang. Vanuit het noorden van Europa trekken vogels massaal door ons land, op zoek naar een goede plek om te overwinteren. Op alle plaatsen waar de vogeltrek goed te zien is, tellen vogelaars op 1 oktober a.s. de verschillende soorten en hun aantallen. Die dag kom je dus in heel Nederland vogelaars tegen, gewapend met verrekijker en telescoop!

De Euro Birdwatch is elk jaar weer een groot succes. Tienduizenden vogelaars doen mee, verspreidt over minstens 36 Europese landen. Aan het einde van zaterdagmiddag 1 oktober verzamelt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met de vogeltrekwebsite www.trektellen.nl de gegevens uit Nederland. Vorig jaar telden de vogelaars gezamenlijk 316.313 vogels en werden er 190 soorten waargenomen.Tijdens voorgaande edities van dit evenement werden in Nederland al eens meer dan 660.000 vogels geteld! De aantallen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer.

 

Ook VWG Berkelland doet dit jaar weer mee. Deze telling wordt gecoördineerd door Willie Smeenk. Op de telpost aan de Havelandweg in Eibergen wordt geteld van 7.oo  tot 16.00 uur. Vogels worden gedetermineerd aan de hand van geluid en aan de hand van hun vliegbeeld. Tijdens zo’n telling komen soorten als boerenzwaluwen, graspiepers, kieviten, vinken, spreeuwen en kokmeeuwen in grote aantallen langs. Als het weer wat opgewarmd is, trekken ook roofvogels op de thermiek over.

 

Heeft u belangstelling voor vogels en vogeltrek? Dan kunt u langskomen op de trektelpost. Ook kunt u veel informatie vinden over andere activiteiten van de vogelwerkgroep op www.vogelwerkgroepberkelland.nl.