Weidevogels

De projectgroep weidevogelbescherming draait mee met de werkgroep weidevogelbeheer van de Ver. Agr. Natuurbeheer. Toegewezen terreinen worden met toestemming van de eigenaar, regelmatig bezocht in het broedseizoen en nesten van weidevogels worden opgespoord en, wanneer dit nodig is om gespaard te worden, gemarkeerd. De legsels worden geadministreerd en de uitgekomen , alsook de vliegvlug geworden jongen, worden geteld.

Verslagen over dit project kunt u hier lezen.

De coördinator voor de weidevogels is Gerrit Stomps, tel.nr. 0545 473850.