Bosuil

Bosuil- soortbeschrijving

De oudste bosuil in Neede is  19 jaar geworden. We weten dit omdat ze geringd was. Deze bosuil heeft jaren in het Achterveld gewoond en is is ook daar dood gevonden, waarschijnlijk doodsoorzaak is ouderdom. De oudste bosuil in eurring verband is 21 jaar en 6 maanden.

De bosuil is een bruin gevlekte uil met een rond gezicht met donkerbruine ogen. Mannetjes en vrouwtjes zijn vrijwel gelijk. Het vrouwtje is in de broedperiode aan de broedvlek te onderscheiden, ze is gemiddeld iets groter dan het mannetje. Het is na de oehoe de grootste uil in Nederland. Het is in West-Europa de meest voorkomende uil. Het geluid dat u hoort is van een vrouwtje. Het vrouwtje roept eerst een schel WIEK! WIE-IEK! Het mannetje heeft het vanspeelfilms bekende spookachtige geluid. Dit geluid bestaat uit drie stukjes geluid. Het eerste deel is een lang gerekt HOE gevolgd door een pauze, dan als tweede een kort ingehouden HOE en als laatste een langer en trillerig Hoe-oe-oe-oe. Vrouwtjes kunnen dit geluid nadoen, maar dan klinkt het'amateuristischer' en dat is op deze opname goed te horen. De bosuil broedt in loofbossen, stadsparken, tuinen en boomgaarden met oude bomen die nestgelegenheid bieden. Zijn nest bevindt zich meestal in een holle boom, soms maakt hij ook gebruik van sperwer-,buizerd-, ekster- of eekhoornnesten.  Ook een nestkast kan als broedplaats voldoen. In bergachtige gebieden broeden ze ook wel in rotsspleten. Een bosuil brengt geen nestmateriaal aan in zijn nestholte.
De legtijd wil bij de bosuil nog wel eens varieren, maar over het algemeen legt de bosuil rond februari/maart  2 tot 4 witte, tamelijk ronde eieren. Het wijfje bedroedt de eieren. Het mannetje gaat voor haar op jacht. Na ongeveer 28 dagen komen de eieren uit. Na ongeveer 30 dagen verlaten de jongen het nest, ze kunnen dan nog niet vliegen, maar wel goed klauteren met hun poten en snavel, ze worden dan takkelingen genoemd. De jongen worden voornamelijk door het wijfje gevoerd. Na zo'n 4 maanden zullen zij hun eigen territorium op moeten zoeken. Het ouderpaar broedt vaak meerdere jaren in dezelfde holte.

De bosuil leeft voornamelijk van muizen, maar ook vogels, kikkers,padden, vleermuizen, wormen en insecten staan op zijn menu. Als er weinig muizen zijn kan de bosuil makkelijk overschakelen op andere prooidieren zoals mollen, konijnen, ratten en vogels (zelfs duiven en steenuilen).
Aan de hand van braakballen is het menu van de bosuil goed te achterhalen. Het is echter niet eenvoudig om braakballen van de bosuil te vinden. De bosuil braakt de ballen namelijk op verschillende plaatsen uit.