Kauw

Kauw - nestkast

Maten: 45 x 23 x 23 cm 
Doorsnede vlieggat: 120 mm 
Ophanghoogte: 2 tot 4 meter

 

Kauw - soortbeschrijving

Kauwtjes zijn gedrongen vogels, zwart met een grijs achterhoofd. De intelligentie van kraaiachtigen is bij geen vogel beter te observeren dan bij kauwtjes. Onderzoekers hebben ontdekt dat kauwen een soort taal kennen, met bepaalde geluiden voor verschillende situaties. Wie de tijd neemt om een groepje kauwen in de omgeving eens wat langer te bekijken wordt dan ook getrakteerd op een tentoonstelling van sociale structuren, pikorde-verhoudingen, sociale intriges en onderlinge blikken van verstandhouding tussen 'verliefde' stelletjes. Kauwen zijn holenbroeders, die het liefst in elkaars nabijheid leven, zonder een echte kolonie te vormen. Holle bomen en oude nesten van zwarte spechten zijn hun oorspronkelijke broedplaats, maar ook schoorstenen en bosuilenkasten worden graag benut als onderkomen. De paarband tussen een mannetje en vrouwtje duurt een leven lang en de vogels zijn bijna altijd onafscheidelijk. Zelfs wanneer de vogels in groepen voedsel zoeken, zijn de afzonderlijke paartjes door hun gedrag te herkennen. De kauw is een jaarvogel.

Leefomgeving en voedsel

In het voetspoor van de menselijke beschaving weet de kauw zich goed te redden. Zijn hoge intelligentie helpt kauwen om snel gebruik te maken van nieuwe voedselbronnen. Het is dan ook niet verwondelijk dat de kauw in diverse milieus wordt aangetroffen. Hij komt voor op akkers, in bos, park en tuin, stedelijk gebied en weiden (kleinschalig) Het nest wordt gemaakt in holten van bomen, onder dakpannen en in schoorstenen. de kauw is een alleseter van insecten, knoppen, zaden, tot patatresten en kadavers

Broeden

De kauw broedt van april tot juni. Ze legt 4-6 eieren en heeft een legsel.

Herkenning

Een kauw heeft een zwart verenkleed met lichgrijs achterhoofd en nek.Wat opvalt is de lichtgrijze iris, waardoor de vogel een vriendelijk uiterlijk heeft. Zij typische houding en loop doet denken aan een deftige heer. Kauwen zijn sociale vogels, die graag in groepen leven. Binnen zo'n groep is wel een duidelijke rangorde. Vrouwtjes proberen via mannetjes die hoger in de rangorder staan, hogerop te komen. Vooral in het najaar gaan kauwtjes zich groeperen bij favoriete slaapplaatsen. Lengte 30 - 34 cm: Spanwijdte 64 - 73 cm.

Vogeltrek

Nederlandse broedvogels zijn het gehele jaar hier ter plaatse. Scandinavische en Oost-Europese kauwen overwinteren onder andere in Nederland.