Uilen


De projectgroep uilen houdt zich bezig met kerkuilen, bosuilen en steenuilen. Men kan zich voor elke afzonderlijke uilensoort opgeven.De bedoeling is om in de wintermaanden de roepende mannetjes in een bepaald gebied te tellen met gebruik van een geluidsdrager. Elk roepend mannetje staat voor een broedpaar. Voor de bosuil gebeurt dit tussen 15 dec. en 15 februari  bij helder windstil weer vanaf 22.30 uur. Bij de steenuil is dit tussen 15 febr. en 15 april en vroeger op de avond vanaf 20.30 uur. De kerkuilen worden in het broedseizoen geteld door de kasten te controleren die bezet zijn.

In het broedseizoen worden de nestkasten gecontroleerd en de jongen evt. geringd. Dit alles wordt administratief verwerkt.

Men kan  nestkasten maken of laten maken en deze plaatsen op daarvoor geschikte locaties. Of daar waar bestaande nestgelegenheid gaat verdwijnen of is verdwenen, bijv. door sloop of omwaaien van de broedboom.

Het schoonmaken van de kasten na het broedseizoen en het inzamelen van de braakballen voor schoolprojecten hoort hierbij.

Verslagen over de steenuil kunt u hier lezen.

Verslagen over de kerkuil kunt u hier lezen.

verslagen over de bosuil kunt u hier lezen.

Coördinator Borculo:Peter te Morsche

Coördinator Geesteren/Gelselaar: John Smith

Coördinator Eibergen:Henk Lammers

Coördinator Neede:Kees van Rijn  0658872732

Coördinator Ruurlo: Joost Bus