Weidevogels kijken

Op zaterdag 23 april was er een jeugdactiviteit die in het teken stond van weidevogels. Gerrit Stomps en Luuk de Haan deden de begeleiding en Sam, Tijmen en Ramon kwamen opdagen. Eerst deelde Gerrit aan de jongens een folder uit over weidevogelbeheer. Daarna vertelde hij hoe je in de praktijk weidevogels en hun nesten kunt vinden.

Meteen werd er gekeken of in het naastliggende weiland weidevogels werden gespot. Het bleek een beetje tegen te vallen dus werd er besloten om een eindje verderop te gaan kijken. Daar aangekomen was het al meteen duidelijk dat er kieviten zaten. Verder werd er een grutto, tureluur en wulp gespot. Maar waar zaten de nesten?

Na een tijdje door de verrekijkers te hebben gekeken en te hebben geïnventariseerd, werd er een plan van aanpak gemaakt. De jongens mochten mee de wei in om de nesten op te zoeken. Al gauw werd een nest met eieren gevonden en werd het gemarkeerd met een rieten stok. Nu kan de boer die het land beheerd zien waar het nest is en tijdens het maaien dit ontwijken. Nu verder zoeken. En wat was de verrassing groot toen er een kievitskuiken werd ontdekt! Zo schattig en mooi! En toen nog één! Ze hebben een geweldige schutkleur, mooi hoog op de benen en ze zijn snel! Iedereen was super enthousiast.

Tot slot werd er nog een nest met eieren gevonden. En toen we dachten dat het dat allemaal was kregen we nog een ree in het vizier. Het kon niet mooier.

Op naar het volgende weiland... vol met pinksterbloemen. Ook daar werden kieviten gespot. In een rij werd er door het weiland gelopen om te kijken waar de vogels omhoog vlogen. Uiteindelijk werd daar nog een kievitsnest gevonden. Wat een score op één middag. Het was een zeer geslaagd uitje... en volgens Sam had het nog wel wat langer mogen duren.