Nestkasten projectgroep

De projectgroep nestkasten zorgt voor de honderden nestkasten van zangvogels in Berkelland. De leden van de werkgroepen controleren de nestkasten op bezetting en broedresultaten. De resultaten worden ook gerapporteerd aan SOVON dat de landelijke registratie en verslaglegging verzorgt. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van zangvogels in Nederland.

Verslagen over deze werkgroep kunt u hier lezen.

 

 De nestkastjes worden met name bezet door pimpelmees, koolmees en bonte vliegenvanger, maar ook boomklever, gekraagde roodstaart, glanskop, ringmus en spreeuw maken gebruik van de nestkasten.

 

coördinator: John Smith