Kristalbad

Op zondag 14 januari had de Vogelwerkgroep een excursie naar het Kristalbad in Enschede georganiseerd. We verzamelden om negen uur bij het Zwikkelaarsplein in Eibergen. Toen we naar het Kristalbad liepen zagen wij gelijk een Grote Gele Kwikstaart. We volgden een riviertje dat bij het Kristalbad uitkwam, en zagen al een paar Meerkoeten en een paar Dodaars. We hoopten nog een IJsvogel tegen te komen maar dat is niet gelukt. Toen we daar aankwamen waren er veel Wilde Eenden en Meerkoeten. Er stond een hele mooie wachttoren waar je over alles heen kon kijken. Daar zagen wij een paar Tafeleenden, Waterhoentjes, Kuifeenden en Krakeenden. Na een kwartier liepen we naar de andere kant. Onderweg zagen we twee Knobbelzwanen, Eksters en Aalscholvers. Aan de andere kant zagen we dat daar ook een toren stond. In die plas zwommen soepeenden, Zilvermeeuwen en een paar Wintertalingen. Op de weg terug zagen we een Boomkruiper en een Buizerd.

We waren om ongeveer elf uur weer terug bij de auto. Op de terugweg zagen we nog zes reeën de weg oversteken. We hebben 44 soorten vogels gezien.

Sam Tempert

Foto: Kirsten Alink