Witte en Grote gele kwikstaart

 


 

Witte kwikstaart en grote gele kwikstaart - nestkast

Maten: 22 x 18 x 18 cm 
Vlieggat: een rechthoek van ca.9 x 14 cm 
Ophanghoogte: 1,5 tot 3 meter 
Opmerking: Bij water kan deze kast ook in gebruik worden genomen door de grote gele kwikstaart.

Witte kwikstaart - soortbeschrijving

De witte kwikstaart is een van de meest algemenere vogels van ons land en ook een van de bekendste. Ze zijn vaak in de nabijheid van mensen te vinden in tuinen, maar vooral op het platteland. In de volksmond wordt hij dan ook wel ploegdrievertje genoemd omdat hij altijd in de buurt van de tractor of ploeg meeloopt op zoek naar een lekker hapje. Is er geen trekker in de buurt dan loopt hij tussen de poten van koeien, paarden en schapen door in de hoop dat deze een overheerlijk insect of larve opstoot. Het staartje van de witte kwik wordt voortdurend heen en weer bewogen. Broeden doen ze in schuren, nissen, onder dakpannen, maar bijna altijd in de menselijke omgeving. De witte kwikstaart is een jaarvogel, in de winter in vrij klein aantal.

Leefomgeving en voedsel

De witte kwikstaart heeft van alle in Nederland voorkomende vogelsoorten de breedste habitatkeuze. Hij komt dus overal voor: open landschap, zandverstuivingen, open plekken in het bos, industrieterreinen, boerderijen, weilanden, park en tuin, stedelijk gebied, eigenlijk overal waar insecten te vinden zijn. Hij leeft van kleine ongewervelden.

Broeden 

De witte kwikstaart broedt van april tot augustus. Ze legt 3 tot 7 eieren en heeft 1 of 2 legsels.

Herkenning

De witte kwikstaart heeft een zwarte kop, een grijze rug en zwart-witte vleugels en een zwarte keel. Zijn kop is aande zijkanten wit. Het vrouwtje is minder uitgesproken zwart-wit getekend.De lange zwart-witte staart wordt regelmatig op en neer bewogen.De witte kwikstaart is beweeglijk en loopt en rent voortdurend achter insecten aan. Lengte 16,5 - 19 cm.

Vogeltrek

De Nederlandse witte kwikken trekken in zuidwestelijke richting via het Iberisch schiereiland naar Marokko. De witte kwikken uit Noord-Europa trekken in zuidelijke richting naar de overwinteringsgebieden en passeren daarbij niet ons land.Witte kwikstaarten overwinteren voornamelijk in Afrika, maar ook verder oostwaarts richting India en Zuid-Oost Azië.


Grote gele kwikstaart - soortbeschrijving

Veldkenmerken: blauwgrijze bovenzijde, gele onderkant, lange zwarte staart, mannetjes zomers zwarte keel, 's winters wit; de keel van het vrouwtje vuilgeel.
Grootte: 18 cm 
Nest: vrouwtje maakt nest van gras en mos, bekleed met haar; legtijd april/juni; 5 eieren;deze worden 12 of 13 dagen bebroed door het vrouwtje; de jongen, die door beide ouders worden gevoerd, vliegen na 12 dagen uit. 
Voedsel: de grote gele kwikstaart voedt zich voornamelijk met insecten, zoals muggen, kevertjes, libellenlarven.

De grote gele kwikstaart is maar iets groter dan de gewone gele kwikstaart, maar hij is altijd te herkennen aan de lange, altijd zwarte staart. Grote gele kwikstaarten hebben een uitgesproken voorkeur voor snelstromend water. Ze fladderen langs beekjes en bergstroompjes, gaan af en toe op een steen of een tak zitten en wachten tot ze een insect kunnen verschalken. De balts bestaat uit een aantal verschillende gedragingen door het mannetje. Bij een ervan vliegt het met trage bewegingen en een uitgestrekte staart, maar men heeft ook wel gezien dat het op de grond naar het vrouwtje toeliep en zich voor haar opstelde in een houding waarbij de zwarte keel opviel. Grote gele kwikstaarten hebben tot 1985 op de lijst voor bedreigde vogels gestaan, nu komen ze voornamelijk voor in het oosten van Nederland, in de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg.