Verslag grote gele kwikstaart

Verslag 2018

In Neede zijn tenminste twee broedparen vastgesteld.

Verslag 2015

 

Eind maart zijn Lubbert en Hans op pad geweest om nog een aantal nestkasten voor de grote gele kwikstaart op te hangen. Ze hebben een nestkastje in Beekvliet en twee nestkastje bij het Hambroek opgehangen. Twee mooie locaties waar we goede verwachtingen bij hebben. Tijdens het ophangen zag Lubbert nog een grote gele kwikstaart.

Tevens hebben Kees en Hans nog een aantal kasten onder bruggen van de Schipbeek opgehangen. Op de foto zie je Kees in een waadpak een panlat verwijderen bij een nestkast die twee dagen daarvoor door Lubbert en Hans is opgehangen. De panlat was nodig om de nestkast die aan de brug was gekit, te laten hechten aan de brug. Gelukkig voor Kees, maar jammer voor Hans (hij stond in de aanslag met fototoestel), haalde Kees geen nat pak.

In Neede en Borculo zijn in  2015 8 kasten extra opgehangen. Er is een zeker broedgeval in een nestkast en een mogelijk broedgeval op een natuurlijke locatie.

Meer foto's

Verslag 2013

Afgelopen jaar zijn er in de omgeving van de Ramsbeek meerdere kastjes bij gehangen.Er hangen in Berkelland  voor zover mij bekend ongeveer  25 kastjes.
Er zijn 2 broedsels vastgesteld.  Een broedsel in een “natuurlijke” nestplaats in  Borculo bij de watermolen. Hier zijn met zekerheid 2 jongen uitgevlogen, bevestigd door Lubbert B.
Er was een broedsel in Eibergen bij de Ramsbeek/Berkel. Op waarneming.nl zijn waarnemingen ingevoerd van dit broedsel met jongen. Van onze eigen waarnemers heb ik geen waarnemingen doorgekregen met jongen op deze plek, wel dat hier een paartje aanwezig was.
Op het terrein van de Voshaar zijn door Raoel Kluivers betrouwbare waarnemingen gedaan van jonge grote gele kwikstaarten.
In Neede zijn geen waarnemingen van GGK’s gedaan. Wel hebben een koolmees en een winterkoning dankbaar gebruik gemaakt van een GGK nestkast, bevestigd door Kees van R.
In Ruurlo zijn voor zover mij bekend geen waarnemingen gedaan maar dit kan ook liggen aan het feit dat hier niet dekkend is geinventariseerd. Mochten jullie waarnemingen doen van GGK’s in de voormalige gemeente Ruurlo, ook deze waarnemingen graag doorgeven.
Hans Grooters

Download hier de statistieken van 2003 tm 2012

Download hier het verslag van 2007

Foto: Rien van de Dikkenberg

Download hier het verslag van 2006

Download hier het verslag van 2005 - samenwerking met Eibergen, spectaculaire hoekje-om- ladder

Download hier het verslag van 2004

Download hier het verslag van 2003 - de eerste nestakst bezet!

Download hier het verslag van 2002 - start van het project grote gele kwik in Neede