Oeverzwaluw

Oeverzwaluw - soortbeschrijving

Oeverzwaluwen zijn weinig kieskeurige vogels van open terreinen. Het broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: Er moet een kale, zandige of lemige steilwand zijn, waarin de nestholen uitgegraven kunnen worden, en er moeten flink wat muggen of andere insecten rondvliegen, iets dat in de Nederlandse delta geen enkel probleem oplevert... Zoals de meeste insecteneters brengen oeverzwaluwen de winter door in Afrika; de Nederlandse broedvogels trekken vooral naar de Sahel-zone. de oeverzwaluw is een zomervogel.

 


foto: Wim Smeets

Leefomgeving en voedsel

De oeverzwaluw komt voor bij beken en meren, oevers, buitengebied en rivieren. In rivier- en beekgebieden met steile oevers zoekt de oeverzwaluw naar insecten. Een grote kolonie

oeverzwaluwen eet per dag tot wel enkele kilo's muggen.

Vogeltrek

Oeverzwaluwen trekken recht naar het zuiden, in een poging de afstand tot hun winterverblijf zo kort mogelijk te maken. Ze overwinteren in de Sahel, het steppegebied ten zuiden van de Sahara.