Nieuws

zondag 05 juli 2015

Oeverzwaluwwand annex vleermuiskelder op landgoed ‘Het Noasman’ dit seizoen een succes.


Ook de IJsvogel heeft er een nestgang in gebruik.

Nadat de oeverzwaluwwand eind april 2012 helemaal klaar was, mochten we er tot dit seizoen nog geen nestelende oeverzwaluwen begroeten. In 2012 en 2014 waren ze af en toe wel aanwezig, maar het bleef bij wat pogingen om in het zand nestgangen te krabben.
In het najaar van 2014 werden bij vleermuis-inventarisaties bij de vleermuiskelder o.a. de Water- en de Bruine (gewone) Grootoorvleermuis waargenomen. Deze laatste heeft ook daadwerkelijk in de kelder overwinterd, zoals het volgend bericht van Bas Voerman weergeeft. “We hebben de kelder goed onderzocht en hierbij 5 bruine grootoorvleermuizen aangetroffen en een 4-tal kleine watersalamanders. Dus een mooi resultaat!!!!”
Voor de Oeverzwaluwen moesten we dus tot 2015 wachten voordat er echt nestgangen werden gegraven. Drie weken geleden (half juni) zag Rob Papendorp voor het eerst dat er twee Oeverzwaluwen uit een gat van de wand vlogen. Één week daarvoor had Willie Smeenk reeds twee IJsvogels een nestholte zien binnenvliegen, waarna er maar één weer uitvloog.
Zaterdag 27 juni telde Alex Visser er al 13 nestgangen die werden aangevlogen door Oeverzwaluwen. Ook de IJsvogel vloog er op dat moment regelmatig rond. Uiteindelijk was te zien dat ook hij, met een visje in de bek, in een open nestgang verdween. Na dit gezien te hebben, heeft Alex een aantal mensen hierover geïnformeerd.
Donderdagmorgen 2 juli, hebben we met een 7-tal mensen dit heuglijke feit met elkaar aanschouwd. Gewapend met een paar papieren kopieën van de wand zijn de bezette nestgangen ingetekend. Nu kwamen we uit, op een aantal van 16 broedparen Oeverzwaluwen en dus ook het ene paartje IJsvogels.Al met al een geweldige opsteker voor alle mensen die aan de bouw van dit geheel hebben meegewerkt.

Meer foto's: Klik hier

De bouw was mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het RABO-coöperatiefonds en van Vogelbescherming Nederland uit het IJsvogelfonds.