Verslag

Hieronder kunt u de verslagen van het nestkastonderzoek downloaden.

2023

Zie voor het totale jaaroverzicht 2023, gespecificeerd per gecontroleerd gebied, de tabel en voor de trends de grafieken.
Dit jaar is het meest opvallende dat boommarters een grote aanval hebben gedaan op de nestkastjes. In drie percelen zijn 33 kastjes geplunderd. De deksels zullen worden geborgd door haakjes.


In totaal zijn in de 12 percelen 325 kasten gecontroleerd. Daarvan waren er 279 bezet; bezetting 86% (2022: 81%).
De verdeling van de legsels was: 98 Koolmezen (35%), 99 Pimpelmezen (35%), 74 Bonte Vliegenvangers (27%), 14 Boomklevers (5%), 2 van Spreeuwen en 1 van Glanskop. Er was een stijging bij de Pimpelmezen en Boomklevers .
Van de in totaal 2416 gelegde eieren zijn er dit jaar 1828 jongen uitgevlogen = 76 %. Dat is een fikse daling ten opzichte van vorig jaar (2022:89%). De plundering door marters heeft daar zeker toe bijgedragen.
Enkele nestkastjes waren ook dit jaar al vroeg bezet: bij Boomklevers vanaf begin april een eerste ei. Een paartje Bonte vliegenvangers begon heel uitzonderlijk vroeg dit jaar: eind maart al eileg. Doorgaans beginnen zij 3 à 4 weken later. De 1ste eidatum lijkt bij Bonte vliegenvanger en Boomklever geleidelijk naar vroeger in het jaar op te schuiven. Dat geldt echter (nog) niet voor de gemiddelde 1ste eidatum.
Vier paren Koolmezen hebben opnieuw een 2e legsel gedaan. De gemiddelde nestgrootte van het 1e legsel was dit jaar 8,6. Bij de tweede leg werden gemiddeld 6 eieren gelegd. Van de 23 tweede legeieren zijn er slechts 4 jongen uitgevlogen.Meerdere grote legsels waren bij de Koolmezen 13 eieren, bij de Pimpelmezen 14 eieren, bij de Boomklevers een nest met 8 eieren en bij de Bonte vliegenvangers diverse met 8 eieren met een uitschieter van 12! welke helaas is gepredateerd.


Een bijzondere situatie deed zich voor in de Waterster waar in een kast zowel een Koolmees als een Pimpelmees samen 18 eieren hebben gelegd. Daarvan zijn er 7 Koolmezen uitgevlogen en 3 Pimpels. Ook in een andere nestkast werd gezamenlijk 9 eieren gelegd waarvan 6 Koolmeesjes en 2 Pimpelmeesjes uitvlogen. Volgend jaar zal de woningnood worden aangepakt!

Al onze nestkastresultaten zijn weer digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON en aangeleverd aan NESTKAART voor hun landelijke jaarverslag. Alle waarnemers zeer bedankt voor de controles en het verwerken van de resultaten.

Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar!

Veel plezier komend seizoen bij de controles en geniet van de prachtige natuur om je heen!

 

John Smith.

Coördinator Zangvogelnestkasten

2022

Zie voor het totale jaaroverzicht 2022, gespecificeerd per gecontroleerd gebied, de tabel en voor de trends de grafieken.

Dit jaar is het perceel De Waterster voor het eerst na 10 jaar weer gecontroleerd. Na het ophangen van nieuwe nestkasten is de nieuwe waarnemer, Saskia van Namen, met veel enthousiasme aan de slag gegaan. In totaal zijn in de 12 percelen 308 kasten gecontroleerd. Daarvan waren er 249 bezet; bezetting 81% (2021: 86%).
De verdeling van de legsels was: 101 Koolmezen (41%), 70 Pimpelmezen (28%), 76 Bonte Vliegenvangers (31%), 8 Boomklevers (3%), 2 van Spreeuwen en 1 van Boomkruiper. De stijging bij Bonte vliegenvangers lijkt zich voort te zetten.


Van de in totaal 2164 gelegde eieren zijn er dit jaar 1932 jongen uitgevlogen = 89%. Dat is een mooie stijging ten opzichte van vorig jaar (2021:76%). De stijging geldt vooral voor de Bonte vliegenvanger.
Enkele nestkastjes waren ook dit jaar al vroeg bezet: bij Koolmezen, Pimpelmezen en Boomklevers vanaf begin april. Maar de gemiddelde 1ste eidatum lag dit jaar voor de Boomklever beduidend later dan voorgaande jaren. Over de hele linie lag de gemiddelde 1ste eidatum 12 tot 21 dagen later dan de 1ste eidatum. De Bonte Vliegenvangers arriveerden later en legden gemiddeld 30 april hun 1ste ei.

Vijf paren Koolmezen heeft opnieuw een 2e legsel gedaan. De gemiddelde nestgrootte van het 1e legsel was dit jaar 8.8. Bij de tweede leg werden gemiddeld 6 eieren gelegd. Van de 30 eieren zijn er 20 jongen uitgevlogen.
Meerdere grote legsels waren bij de Koolmezen 12 eieren, bij de Pimpelmezen 14 eieren, bij de Boomklevers nesten met 8 eieren en bij de Bonte vliegenvangers 8 eieren met een uitschieter van 10! waarvan er 9 jongen zijn uitgevlogen. Mooi om te zien dat de Bonte vliegenvanger zijn opmars volhoudt.

Voor meer informatie: zie onze website voor de historische overzichten.
Al onze nestkastresultaten zijn weer digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON en aangeleverd aan NESTKAART voor hun landelijke jaarverslag. Alle waarnemers zeer bedankt voor de controles en het verwerken van de resultaten.

Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar!
Veel plezier komend seizoen bij de controles en geniet van de prachtige natuur om je heen!

John Smith

Coördinator Zangvogelnestkasten

2021

Toelichting jaaroverzicht zangvogel-nestkasten 2021 in Berkelland. Het totale jaaroverzicht 2021, gespecificeerd per gecontroleerd gebied, kunt u hier downloaden. De trends van 2018 tm 2021 kunt u hier downloaden.

Resultaten zangvogel-nestkasten 2021 in Berkelland

Zie voor het totale jaaroverzicht 2021, gespecificeerd per gecontroleerd gebied, het totale jaaroverzicht en voor de trends de grafieken.
Ook dit jaar is met in achtneming van de coronavoorschriften het de meeste waarnemers gelukt de tellingen uit te voeren: 11 van de 12 percelen met in totaal 300 kasten zijn gecontroleerd. Daarvan waren er 257 bezet; bezetting 86% (2020: 87%).
De verdeling van de legsels was: 100 Koolmezen (39%), 89 Pimpelmezen (35%), 68 Bonte Vliegenvangers (26%), 9 Boomklevers (4%) en zelfs 3 van Roodborsten en 2 van Spreeuwen! Roodborsten hebben we eerder slechts 1x gehad en Spreeuwen al 5 jaar niet meer. In het aantal legsel zien we een daling bij de Koolmezen waar een stijging bij de Pimpelmezen en Bonte vliegenvangers tegenover staat.

Van de in totaal 2093 gelegde eieren zijn er dit jaar 1589 jongen uitgevlogen = 76%. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar (2020:85%). De daling geldt zowel voor de Koolmees, de Pimpelmees, de Bonte vliegenvanger en de Boomklever. De Boomklever heeft het de laatste jaren echter steeds moeilijker om de jongen groot te brengen.
Enkele nestkastjes waren ook dit jaar al vroeg bezet: bij Koolmezen en Boomklevers vanaf begin april. Maar de gemiddelde 1ste eidatum lag dit jaar voor alle 4 de soorten beduidend later dan voorgaande jaren. Dat hield verband met de extreme kou. De eerste Koolmees was op 5 april al met de eileg begonnen maar heeft de leg en broed uitgesteld en pas na de kouperiode er nog 8 bijgelegd. Over de hele linie lag de gemiddelde 1ste eidatum 12 tot 21 dagen later dan de 1ste eidatum. De Bonte Vliegenvangers arriveerden later en legden gemiddeld 8 mei hun 1ste ei.

Een aantal mezen heeft opnieuw een 2e legsel gedaan. De gemiddelde nestgrootte van het 1e legsel was dit jaar met 8,3 voor de Koolmezen en 9.5 voor de Pimpels. Bij de tweede leg werden ca. 7,3 respectievelijk 4,5 eieren gelegd.

Bijzonder grote legsels waren bij de Koolmezen 14 eieren, bij de Pimpelmezen 16 eieren en bij de Boomklevers een nest met maar zelfs 9 eieren. Een uitzonderlijk “legsel” was van een Eekhoorn (zie foto van Hannie Alink).
Voor meer informatie: zie onze website voor de historische overzichten.


Al onze nestkastresultaten zijn weer digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON en aangeleverd aan NESTKAART voor hun landelijke jaarverslag. Alle waarnemers bedankt voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten.


Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar!
Veel plezier komend seizoen bij de controles, blijf gezond en geniet van de prachtige natuur om je heen!

 John Smith
Coördinator Zangvogelnestkasten

2020

Toelichting jaaroverzicht zangvogel-nestkasten 2020 in Berkelland. Het totale jaaroverzicht 2020, gespecificeerd per gecontroleerd gebied, kunt u hier downloaden. Het historisch overzicht t/m 2020 kunt u hier downloaden.
Met in achtneming van de coronavoorschriften is het de meeste waarnemers gelukt de tellingen uit te voeren: 10 van de 11 percelen met in totaal 279 kasten zijn gecontroleerd. Daarvan waren er 244 bezet; bezetting 87% (2019: 93%). Voor de vergelijking met vorig jaar zijn alleen de gecontroleerde percelen gehanteerd.
De verdeling was als volgt: 104 Koolmezen (37%), 81 Pimpelmezen (29%), 61 Bonte Vliegenvangers (22%), 6 Boomklevers (2%) en zelfs 1 met een Winterkoning!

Van de in totaal 2188 gelegde eieren zijn er dit jaar 1852 jongen uitgevlogen = 85%. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar (2019:78%). De stijging geldt zowel voor de Koolmees, de Pimpelmees als de Bonte vliegenvanger. Deze laatste doet het de afgelopen jaren steeds beter. De Boomklever heeft het echter steeds moeilijker om de jongen groot te brengen.
Dit jaar hadden we meer Bonte Vliegenvangers in de nestkastjes: 61 paartjes t.o.v. vorig jaar 49. Ook het percentage uitgevlogen jongen is gestegen van 77 naar 88%. Een mooi resultaat. Ook hadden we voor het eerst een succesvol broedsel van een Winterkoning; leuk!

Voor meer informatie: zie onze website voor de historische overzichten.

De nestkastjes waren ook dit jaar al vroeg bezet: Koolmezen, Pimpelmezen en Boomklevers vanaf begin April. Een aantal mezen kon opnieuw een 2e legsel doen. De gemiddelde nestgrootte van het 1e legsel was dit jaar met 8,6 eieren lager dan vorig jaar (9,7) voor de Koolmezen en 9,8 t.o.v. 11,3 voor de Pimpels. Bij de tweede leg werden eieren, ca. 6, gelegd. De Bonte vliegenvangers arriveerden later en begonnen gemiddeld 26 april eieren te leggen.

Een bijzondere logé was een vleermuis in een nestkast van een Bonte vliegenvanger op het Galgenveld van Borculo.

Al onze nestkastresultaten zijn weer digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON. Weer een prachtig resultaat: 1852 jonge vogels uit onze gecontroleerde nestkasten gevlogen! Allemaal bedankt voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten.
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar!
Veel plezier komend seizoen bij de controles, blijf gezond en geniet van de prachtige natuur om je heen!

John Smith

2019

Het totale jaaroverzicht 2019, gespecificeerd per gecontroleerd gebied, kunt u hier downloaden.

Het historisch overzicht tm 2019 kunt u hier downloaden.

Download het landelijk jaarverslag 2019 hier, op blz. 10 zijn de aantallen van Berkelland te zien.

Totaal 292 kasten zijn gecontroleerd waarvan er 274 waren bezet; bezetting 94% (2018: 92%).

De verdeling was als volgt: 133 Koolmezen (49%), 69 Pimpelmezen (25%), 55 Bonte Vliegenvangers (20%), 13 Boomklevers (5%) en 2 Glanskoppen en 1 Grauwe Vliegenvanger!

Door de toch wel hoge bezetting van Kool- en Pimpelmezen (74%), hadden we dit jaar veel minder Bonte Vliegenvangers in de nestkastjes: slechts 55 paartjes; -28% t.o.v. vorig jaar (2018:77). Wel was het percentage uitgevlogen jongen daarvan flink gestegen van 61 naar 77%. Ook hadden we voor het eerst een succesvol broedsel van een Grauwe Vliegenvanger; leuk! Het legsel van een Roodborstje is helaas mislukt! Overige soorten en aantallen zijn redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren. Zie het historisch overzicht.

De nestkastjes waren ook dit jaar al vroeg bezet (Kool- en Pimpelmezen vanaf begin April) waardoor vele opnieuw een 2e legsels konden doen. De gemiddelde nestgrootte van het 1e legsel was dit jaar met 9,7 eieren beter dan vorig jaar (9,3) voor de Koolmezen en 11,3 t.o.v. 10,3 voor de Pimpels.

 

Van de totaal 2640 gelegde eieren zijn er dit jaar 2060 jongen uitgevlogen = 78% (2018:76%).

Al onze nestkastresultaten zijn weer digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON. Weer een prachtig resultaat: 2060 jonge vogels uit onze nestkasten gevlogen! 280 meer dan vorig jaar mede door de vele 2e legsels… maar óók door betere controle in het Wolinkbos dit jaar, hartstikke fijn Louis en Annelot!

Allemaal bedankt voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten.

Volgend jaar neemt John Smith uit Borculo de coördinatie van deze nestkastengroep op zich!
Succes John en ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren!
Veel plezier komend seizoen bij de controles en geniet van de prachtige natuur om je heen!

Harry Overbeek en John Smith

2018

Het totale jaaroverzicht 2018, gespecificeerd per gecontroleerd gebied, kunt u hier downloaden.
Het historisch overzicht is hier te downloaden
Wat een extreem warme zomer; voor de natuur niet altijd even leuk..!!
Wèl fijn dat we steeds zonder regenjas op pad konden gaan om nestkastjes te controleren. Echter de vogels hadden het hier en daar wel moeilijk om hun jongen groot te krijgen omdat het half mei al behoorlijk warm was en daardoor minder voedselaanbod. Totaal dit jaar plm. 13% minder jongen uitgevlogen t.o.v. vorig jaar; vooral de Bonte Vliegenvangers (B.vl.V) hadden het moeilijk omdat ze een paar weken later jongen krijgen dan de mezen en daardoor méér last hadden van het warme weer.
Totaal dit jaar 292 NK gecontroleerd waarvan 270 bezet; bezettingsperc. 92% (2017: 90).
De verdeling: 120 Koolmezen (44%), 59 Pimpelmezen (22%), 77 Bonte Vliegenvangers (8%), 16 Boomklevers (6%) en weer 1 Glanskopmees. Soorten zijn in aantal ongeveer gelijk aan vorig jaar maar de broedresultaten van de B.vl.V. waren dit jaar bij ons dramatisch: 475 eieren gelegd en slechts 290 jongen uitgevlogen (61%); vorig jaar nog 447 jongen uitgevlogen (93%)!
Oorzaken: in het Wolinkbos zijn dit jaar bijna alle broedsels in ei-stadium mislukt omdat de nestkastjes steeds van de bomen waren gevallen…vandalisme en/of predatie, we weten het niet zeker! In bos Fokkink zijn 9 van de 10 broedsels-B.vl.V. mislukt; bijna allemaal meteen nadat de jongen waren uitgekomen; héél frustrerend en jammer! Toeval of toch te weinig/verkeerd voedsel misschien?!
De Boomklevers hadden een uitstekend jaar: 16 broedsels met 104 uitgevlogen jongen (2017: 55)!!! De Kool- en Pimpelmezen hadden half April al volop eieren en konden blijkbaar nog wèl voldoende voedsel vinden voor hun jongen. De totale gemiddelde nestgrootte was dit jaar met 8,5 eieren iets lager dan vorig jaar (8,8).
Van de totaal 2325 (2655) gelegde eieren zijn er dit jaar 1780 (2129) jongen uitgevlogen: 77% (80)). Ook dit jaar zijn er wel hier en daar broedsels mislukt in zowel ei- als jongen-stadium maar dat zal altijd blijven.
Alle broedresultaten zijn weer digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON. Weer een prachtig resultaat: 1780 jonge vogels uit onze nestkasten gevlogen maar helaas 350 minder dan vorig jaar (-/- 13%) Hopelijk volgend jaar herstel en weer “rust” in het Wolinkbos!
Iedereen bedankt voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten.

 

Download het landelijk jaarverslag 2018 hier, op blz. 13 zijn de aantallen van Berkelland te zien.

2017

Toelichting jaaroverzicht zangvogel-nestkasten 2017 in Berkelland.
Het totale jaaroverzicht 2017, gespecificeerd per gecontroleerd gebied, kunt u hier downloaden.
Het historisch overzicht is hier te downloaden

Download het landelijke jaarverslag van 2017; op pagina 10 zijn onze 
resultaten terug te vinden onder VWG Berkelland.
Veel leesplezier....

Totaal 297 NK gecontroleerd waarvan 267 bezet; bezettingsperc. 90% (2016: 88).


De verdeling was als volgt: 122 Koolmezen (46%), 63 Pimpelmezen (24%), 74 Bonte Vliegenvangers (7%), 12 Boomklevers (4%) en 1 Glanskopmees. Helaas dit jaar geen Gekraagde Roodstaart in onze nestkastjes maar we zien wèl een sterke toename van Bonte Vliegenvangers nu zelfs 74 paartjes , een recordjaar! Koolmezen en Pimpelmezen wisselen jaarlijks nog wel eens in aantallen; dit jaar echter 22% méér koolmezen en 20% minder Pimpelmezen! Overige soorten en aantallen zijn redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren, zie website onder jaaroverzicht 2017 op blad 2: historische aantallen.


De nestkastjes waren dit jaar al vroeg bezet (Kool- en Pimpelmezen al begin April) waardoor deze, mede door het mooie voorjaar, relatief veel 2e legsels hebben gedaan. Hierdoor zijn er in totaal plm. 500 eieren méér gelegd dan vorig jaar waardoor er 350 méér jongen konden uitvliegen. De gemiddelde nestgrootte van het 1e legsel was dit jaar met 8,8 eieren beter dan vorig jaar (8,4).

foto: Harry Overbeek

Van de totaal 2655 (2179) gelegde eieren zijn er dit jaar 2129 (1779) jongen uitgevlogen: 80% (82)). Dit jaar zijn er ook helaas relatief veel broedsels mislukt in zowel ei- als jongen-stadium; oorzaak…. onderlinge strijd tussen soorten om territorium, ouders omgekomen en óók veel predatie(s) door de Grote Bonte Specht(en), vooral in het bos van Steinkamp; hier dit jaar plm. 8 nestkastjes vervangen omdat ze door de Gr.Bonte Specht “bewerkt” waren …. grote gaten zowel aan de voor- als zijkanten van de nestkastjes waardoor de eieren/jongen weggehaald zijn. Volgend jaar nog maar weer eens proberen Kees en kijken of het structureel blijkt te zijn!!

Al onze nestkastresultaten zijn dit jaar digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON. Al met al weer een prachtig resultaat: 2129 jonge vogels uit onze nestkasten gevlogen! 350 meer dus dan vorig jaar mede door de vele 2e legsels…

Ik wil iedereen bedanken voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten.

Even ter herinnering, ik blijf het zeggen:

probeer in de maanden April en Mei steeds om de 10 dagen een controle te doen; mocht dat een keer niet lukken, regel dan een vervanger.

Begin na het broedseizoen zo snel mogelijk met het digitaal verwerken van de nestkastresultaten of zoek iemand die dat voor je wil doen als je er zelf niet goed uitkomt! Alleen op die manier is het voor mij te doen om een totaaloverzicht te maken voor zowel de SOVON als voor ons eigen clubblad ’t Zwaalfje.

Veel plezier komend seizoen bij de controles en geniet van de prachtige natuur om je heen!

 

Harry Overbeek

2016

 

Foto: Willy Smeenk

Toelichting jaaroverzicht zangvogel-nestkasten 2016 in Berkelland.

Het overzicht is iets gewijzigd t.o.v. 2015; Bos Thuinte is wederom niet/onvoldoende gecontroleerd en is in het overzicht vervangen door “Sprakelberg” te Geesteren. Helaas kan Frans door zijn ziekte dit gebied niet meer (alleen) controleren en gaat John Smith uit Borculo volgend jaar evt. samen met hem daar monitoren!

Totaal 295  NK gecontroleerd waarvan 259 bezet; bezettingsperc. net als vorig jaar 88%. De verdeling was als volgt: 100 Koolmezen, 79 Pimpelmezen, 65 Bonte Vliegenvangers, 9 Boomklevers, 1 Spreeuw en zelfs 5 Gekr. Roodstaarten! We zien dat de Bonte Vliegenvanger zich met 65 broedparen  volledig hersteld heeft en weer op niveau van ons recordjaar 2013 zit met toen 68 broedsels. Overige  soorten en aantallen zijn redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren, zie jaaroverzicht op  blad 2: historische aantallen.

Van de totaal 2179 gelegde eieren zijn er 1779  jongen uitgevlogen: 82%  (2015: 86%). Dit jaar zijn er relatief veel broedsels mislukt in zowel ei- als  jongen-stadium; oorzaak…. onderlinge strijd tussen soorten om territorium, ouders omgekomen of  misschien het koude/natte voorjaar?

De gemiddelde nestgrootte van 8,4 eieren was dit jaar gelijk aan dat van vorig jaar.  90% van onze nestkastresultaten zijn ook dit jaar weer digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON. Al met al weer een prachtig resultaat: 1779 jonge vogels uit onze nestkasten gevlogen!  152 meer dan vorig jaar omdat er 40 nestkastjes méér gecontroleerd zijn.

Ik wil iedereen bedanken voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten.

Even ter herinnering:probeer in de maanden April en Mei steeds om de 10 dagen een controle te doen; mocht dat een keer niet lukken, regel dan een vervanger.

Begin na het broedseizoen zo snel mogelijk met het digitaal verwerken van de nestkastresultaten of zoek iemand die dat voor je wil doen als je er zelf niet goed uitkomt! Alleen op deze manier is het voor mij te doen om een totaaloverzicht te maken voor zowel de SOVON als voor ons eigen clubblad ’t Zwaalfje.

Geniet het komende seizoen opnieuw tijdens de controles en kijk niet alleen in de nestkastjes maar óók om je heen in het bos!

Harry Overbeek

Download hier de statistieken Borculo en Neede voor 2016

Download hier het historisch overzicht nestkasten Borculo en Neede 2009-2016

Download het landelijke jaarverslag van 2016; op pagina 10 zijn onze 
resultaten terug te vinden onder VWG Berkelland.
Veel leesplezier....

2015
Toelichting jaaroverzicht zangvogel-nestkasten 2015 in Berkelland.
Dit voorjaar zijn er opnieuw 30 nestkastjes vervangen op Sprakelberg te Geesteren. Ook deze nestkastjes kunnen nu met een uitschuifbare afhaalstok naar beneden gehaald worden voor controle; sjouwen met een ladder door het bos is verleden tijd en controles zijn nu veel leuker om te doen!  
In totaal zijn er254  NK gecontroleerd waarvan 223 bezet; bezettingsperc. net als vorig jaar 88%. De verdeling was als volgt: 94 Koolmezen, 62 Pimpelmezen, 53 Bonte Vliegenvangers, 12 Boomklevers, 5 Spreeuwen en zelfs 1Matkopmees. We zien dat de Bonte Vliegenvanger zich met 53 broedparen  redelijk hersteld heeft; vorig jaar slechts 38 en in 2013 zelfs 68 broedsels. Overige  soorten en aantallen zijn redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren, zie bijgaand historisch overzicht op blad 2.
Van de totaal 1882 gelegde eieren zijn er 1627  jongen uitgevlogen: 86%  (2014: 88%).  De gemiddelde nestgrootte van 8,4 eieren was dit jaar iets lager dan vorig jaar (9).  Al deze NK-resultaten zijn ook dit jaar weer digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON. Al met al weer een prachtig resultaat: 1627 jonge vogels uit onze nestkasten gevlogen! Toch 141 minder dan vorig jaar omdat er  méér broedsels volledig mislukt zijn in het jongen-stadium; oorzaak…. ouders omgekomen of  misschien het droge voorjaar waardoor het voedselaanbod wat minder was?
Ik wil iedereen bedanken voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten.
Zoals reeds eerder gezegd, probeer in de maanden April en Mei steeds om de 10 dagen een controle te doen; mocht dat een keer niet lukken, regel dan een vervanger.
Geniet het komende seizoen opnieuw tijdens de controles en kijk niet alleen in de nestkastjes maar óók om je heen in het bos! Begin na het broedseizoen zo snel mogelijk met het digitaal verwerken van de nestkastresultaten of zoek iemand die dat voor je wil doen als je er zelf niet goed uitkomt. Het totaaloverzicht maak ik dan tenslotte voor zowel de SOVON als voor ons eigen clubblad ’t Zwaalfje.

Harry Overbeek

Download hier de statistieken voor Berkelland 2015

Download hier het historisch overzicht nestkasten Berkelland 2009-2015

Download hier het landelijk jaarverslag nestkasten 2015

Bonte vliegenvanger    foto: Kees v. Rijn

2014

Download het jaarverslag nestkasten 2014

Op pagina 10 zijn de resultaten van VWG berkelland te vinden!

Download hier de statistieken voor Berkelland 2014

Jonge glanskoppen

Toelichting jaaroverzicht zangvogel-nestkasten 2014 in Berkelland.

Ook dit jaar zijn er weer 20 nestkastjes vervangen  in het Wanninkhofbos te Borculo welke met een uitschuifbare afhaalstok naar beneden gehaald kunnen worden voor controle. Prima gedaan….! Jammer dat dit jaar  “bos Thuinte te Neede”  niet in het totaaloverzicht meegenomen kon worden omdat daar te weinig gecontroleerd is. De betreffende waarnemer was dit jaar extra druk met de weidevogels namens de VWG Berkelland! Hopelijk volgend jaar wel weer!
Totaal nu 254  NK gecontroleerd (2013: 295); bezet 218 = 85% (2013: 88%). De bezetting was als volgt: 107 koolmezen, 60 pimpelmezen, 38 bonte vliegenvangers, 11 boomklevers, 1 boomkruiper en 1 glanskop! We zien een sterke afname van de Bonte vliegenvanger: slechts 38 broedparen dit jaar (2013: 68). Dit kan te maken hebben met de vroege start van de mezen dit jaar, (Koolmees gemiddelde  1e eilegdatum 10-4 en voor de Pimpelmees was dat 5-4), waardoor de meeste nestkasten wellicht al bezet waren?!. Overige  soorten en aantallen zijn redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren; zie bijgaand historisch overzicht. Wel waren we blij met weer 6 jonge glanskoppen  in één van onze nestkastjes; zie bijgaande foto(s)!
Van de totaal2003 gelegde eieren zijn er 1768 jongen uitgevlogen: 88%  (2013: 85%).  De gemiddelde nestgrootte van 9 eieren is dit jaar 1 meer dan vorig jaar. Al onze NK-resultaten over 2014 zijn digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON. We zijn weer goed bezig geweest dit jaar zoals te zien is op het bijgaande jaaroverzicht: 1768 jonge vogels uit onze nestkasten gevlogen!
Allemaal bedankt voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten. Ook de nieuwelingen verdienen een compliment voor het digitaal verwerken; alle begin is moeilijk maar volgend jaar gaat het vast beter!
Zoals reeds eerder gezegd, probeer in de maanden April en Mei steeds om de 10 dagen een controle te doen; mocht dat een keer niet lukken, regel dan een vervanger!
Alvast veel plezier toegewenst bij de controles voor het komende seizoen en ik maak volgend jaar graag weer een nieuw jaaroverzicht mits de alle NK-gegevens uiterlijk 15-10 (liever 1-10 al…!) door jullie digitaal ingevoerd zijn. Begin volgend jaar dus zo snel mogelijk na het broedseizoen al met het digitaal verwerken van de nestkastresultaten!

 Harry Overbeek

2013

   foto: Harry Overbeek

Dit voorjaar hebben we alle nestkastjes in het Galgenveld te Borculo en het Wolinkbos in Haarlo vervangen . De nestkastjes zijn nu opgehangen volgens ”Needs-model”  waarbij ze met een uitschuifbare afhaalstok naar beneden gehaald kunnen worden voor controle. Betreffende waarnemers zijn zeer tevreden met deze werkwijze en gaan met nog meer plezier controleren! De resultaten zijn dit jaar voor het eerst meegenomen in het jaaroverzicht en datzelfde geldt ook voor het Wanninkhofbos.

Download hier het overzicht nestkasten Berkelland 2013

Download hier de toelichting nestkasten Berkelland 2013

Download hier een historisch overzicht 2009-2013

Download hier het landelijk jaarverslag van de nestkasten groep 2013. Op blz. 8 staan de resultaten van Vogelwerkgroep berkelland vermeld.

   

 

 

2012

Landelijk verslag nestkasten 2012:

Een gevarieerd verslag over trends van holenbroeders. Maar ook opvallende zaken die men tegenkwam in 2012.

Verslag nestkasten 2012 Neede

Verslag nestkasten 2012 Borculo

 

 

 

 

2011

Verslag nestkasten 2011 Neede