Nieuws

dinsdag 07 juni 2016

Aangelegde oeverzwaluwwand blijkt een succesvol project!

De projectgroep ijsvogel en oeverzwaluw van de Vogelwerkgroep Berkelland richt zich op het aanleggen en onderhouden van steile broedwanden voor deze twee vogelsoorten. Dit onderhoud gebeurt altijd vooraf aan het broedseizoen. Wanden worden (weer) recht afgestoken en de oeverzwaluwgangen in de kunstwanden worden schoongemaakt en weer met schoon zand gevuld. Ook het tellen van het aantal bezette nestgangen is een taak van deze projectgroep. Daarnaast worden ook de natuurlijke nesten van oeverzwaluwen en ijsvogels jaarlijks geteld.
 
 
Dergelijke werkzaamheden zijn nodig om de stand van oeverzwaluwen op peil te houden. In de jaren zestig kwamen langs de grote rivieren nog kolonies van meer dan 500 paar voor! In de jaren daarna daalde het broedbestand door verlies van broedgelegenheid en droogte in de winterkwartieren met als dieptepunt 1985 toen er in het hele land nog maar 5000 tot 8000 broedparen waren. Door ingrijpen van de mens in de jaren negentig neemt de soort gelukkig weer toe. Op dit moment zijn het aantal broedparen in Nederland weer rond de 20.000 - 24.000 stuks.
 
In 2011 begon de vrijwilligersgroep van de Vogelwerkgroep Berkelland met de aanleg van een oeverzwaluwwand en vleermuiskelder in Beltrum. In het voorjaar van 2012 werd deze officieel geopend. De bouw werd mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het RABO-coöperatiefonds en van Vogelbescherming Nederland uit het IJsvogelfonds. In dat jaar en de jaren daarna zijn er al wel oeverzwaluwen waar genomen maar er werd niet gebroed. De zwaluwen kwamen niet verder dan wat pogingen om in het zand van de nestgangen te krabben. 
 
In het najaar van 2014 werden bij vleermuis-inventarisaties bij de vleermuiskelder o.a. de water- en de bruine (gewone) grootoorvleermuis gesignaleerd. Deze laatste heeft ook daadwerkelijk in de kelder overwinterd. Tijdens uitgebreid onderzoek trof men vijf bruine grootoorvleermuizen aan en een 4-tal kleine watersalamanders. Het eerste prachtige resultaat!
 
Voordat de oeverzwaluwen er daadwerkelijk nestgangen gingen graven moest er gewacht worden tot 2015. In dat jaar zijn er uiteindelijk maar liefst 16 broedparen waargenomen. Ook vloog er een paartje ijsvogels rond waarvan uiteindelijk bleek dat ook zij een nestgang in de wand als broedplaats hadden gekozen. Al met al een mooi  resultaat voor de initiatiefnemers van dit project!
 
Ook dit voorjaar zijn al weer nestgangen door oeverzwaluwen bezet en het zijn er beduidend veel meer dan vorig jaar! Het is een komen en gaan van oeverzwaluwen. Regelmatig worden zij door voorbijgangers op de daarvoor neergezette bankjes gadegeslagen. Iedereen kan daar neerstrijken en het bijzondere tafereel in een prachtig stukje natuur aanschouwen. Bent u naar aanleiding van dit artikel nieuwsgierig geworden pak dan gerust de fiets naar ‘Het Noasman’ Meenweg 4 in Beltrum. Het is in meerdere opzichten echt de moeite waard deze oeverzwaluwwand te bezoeken!