Verslag torenvalk

2023

De Torenvalken deden het ook goed in 2023, van de 31 bezette nestkasten met broedsel kwamen er 28 tot een succesvol broedsel. Helaas mislukten er 3 broedsels in de eifase waarschijnlijk door verstoring van roofdieren of vogels. Kraaien, Kauwtjes of Holenduiven willen nog wel eens een Torenvalken paar net zolang plagen tot ze het nest verlaten. Ook komt het voor dat de bebroede eieren door de schermutselingen zolang worden verlaten dat de eieren te koud worden en dan niet meer uitkomen. In 2023 vlogen er 144 jonge Torenvalken succesvol de nestkast uit. Dat is een respectabel aantal met een gemiddelde van 5,14 jong per kast!. De Torenvalk is een opportunist is die, naarmate het voedsellaanbod groter is, ook meer eieren gaat leggen. De gemiddelde eilegdatum van begin april is vergelijkbaar met het langjarig gemiddelde. We hopen op net zo’n mooi Torenvalkenjaar in 2024.

2022

De Torenvalken deden het nog redelijk in 2022, van de 27 bezette nestkasten kwamen er 23 tot een succesvol broedsel. Net als in 2021 vlogen er 107 jonge Torenvalken de wijde wereld in. Dat is een respectabel aantal gezien het slechte voedselaanbod. Je zag dan ook meer vogelresten in de nestkasten. Met name van de spreeuw en van de huismus zijn er veelvuldig veren waargenomen. Je ziet dus ook dat de Torenvalk een opportunist is en in magere muizenjaren zich toch aardig weet te redden. Het gemiddelde van 4,6 jong per succesvolle nestkast was zelfs beter dan in 2021. Er viel ons wel op dat er verschillende kasten waar al jaren succesvol in werd gebroed dit jaar leeg bleven. De voedselsituatie kan dus per plaats heel verschillend zijn. We hebben dit jaar 2 Torenvalken op het nest kunnen terugvangen die in deze nestkast het vorig jaar ook een broedgeval hadden. Hieruit blijkt dat ze ook vrij plaatstrouw zijn.

2021

We telden in 2021 28 torenvalknestkasten met een broedsel, dat is er 1 minder dan in 2020
Enkele nestplaatsen bleken verwijderd te zijn en er werd een schuur afgebroken waar al jaren een TV paar hun nestplaats had in het kanaal van een luchtfilter. Daar staat tegenover dat er ook op enkele plaatsen een nieuwe nestkast werd opgehangen.
In 2021 vlogen er 107 jonge Torenvalken uit, dat is 5 minder dan in 2020 maar het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per broedsel was met 3,8 gelijk aan 2020 maar wel minder dan 2019 toen er gemiddeld 4.9 jong per broedsel uitvlogen.
Dat het plaatsen van nestkasten voor Torenvalken een succes is blijkt uit de stijging van het aantal geringde jongen, in 2018 hebben we 61 jonge Torenvalken geringd en in 2020 waren er dat al 112! een stijging van 85% ! Ook werden er in 2021 Torenvalken teruggemeld, een aantal helaas dood door verschillende oorzaken maar ook een levend gevangen 1e jaars Torenvalk in Lisov Tjechië die was geringd aan de Ruiterweg in Eibergen. Deze jonge vogel had in 5.5 maand een afstand afgelegd van maar liefst 650 km!

Download hier het jaaroverzicht van de uilen en torenvalken van de Vogelwerkgroep Berkelland, tevens historisch overzicht.

2020
De Torenvalken krabbelen op van de magere resultaten in de jaren 200-2015. Het plaatsen van nestkasten en de extra aandacht en controles begint zijn vruchten af te werpen. Ook in 2020 hebben we weer een aantal nestkasten bijgeplaatst op kansrijke plaatsen zodat het aantal bezette nestkasten steeds hoger wordt. In 2020 hadden we maar liefst 29 kasten met een Torenvalken broedsel. Dat zijn er 13 meer dan in 2019, een stijging van 80%!. Maar net als bij de Uilen hadden ook de Torenvalken te kampen met voedselgebrek. De Torenvalk eet voornamelijk veldmuizen en die waren er tijdens het groot brengen van de jongen te weinig. Het uitvliegsucces per kast daalde dan ook van bijna 5 jong in 2019 naar minder dan 3.9 jong in 2020. Het terugvangen van Torenvalken met ring is moeilijk omdat ze meestal broeden in open kasten en erg schuw zijn. Daardoor gaan de oudervogels bij benadering van de nestkast al op de wieken. Enkele Torenvalken broeden in Kerkuil- en Bosuilkasten en die kunnen worden afgesloten waardoor we er in 2021 misschien een paar terug kunnen vangen.

2019
De extra aandacht voor de Torenvalk begint zijn vruchten af te werpen; er waren 2 kasten meer bezet, in totaal 16 stuks, maar ook het aantal uitgevlogen jongen was groter: 79 met een gemiddelde van 4,9 jong per broedsel! Dit kwam ook doordat er op het juiste moment een veldmuizen piek gaande was zodat er voldoende voedsel voorradig was! De Torenvalk eet voor 95% muizen en verder jonge vogels, insecten en af en toe een kikker.
Het komende jaar gaan we nog wat kasten ophangen en proberen we wat oudervogels terug te vangen. Hierdoor komen we nog meer te weten over de dispersie en de leeftijden van de vogel

2018
Omdat met name in Eibergen/Beltrum wat meer onderzoek is gedaan naar Torenvalken zijn er een aantal nieuwe nestlocaties ontdekt. Ook zijn er een paar nieuwe nestkasten geplaatst waardoor het aantal gecontroleerde broedparen steeg van 8 naar 14 stuks. Uit deze 14 geslaagde broedsels zijn 61 jonge Torenvalken uitgevlogen en geringd.( In 2017 36). Er waren een aantal broedsels bij met 6 jongen en een aantal broedsels met 4 of zelfs maar 3 jongen. Hieruit blijkt dat het voedselaanbod ter plaatse heel verschillend kan zijn. Torenvalken eten voornamelijk veldmuizen en af en toe kleine vogels. Ook bij de Torenvalken was de gemiddelde eilegdatum (9 april) enkel weken later dan het gemiddelde.

2017

Download hier de resutaten van 2017.

Bij de Torenvalken zijn er 3 jongen meer uitgevlogen dan in 2016 maar er werd ook 1 broedsel meer gecontroleerd. Aan  de Torenvalk willen we in 2018 wat meer aandacht geven,  wat meer kasten gaan controleren en dan ook meer  jonge Torenvalken ringen.

Al met al dus wat minder dan in 2016 maar gemeten over een periode van 6 jaar een gemiddeld broedseizoen.