Verslag torenvalk

2020
De Torenvalken krabbelen op van de magere resultaten in de jaren 200-2015. Het plaatsen van nestkasten en de extra aandacht en controles begint zijn vruchten af te werpen. Ook in 2020 hebben we weer een aantal nestkasten bijgeplaatst op kansrijke plaatsen zodat het aantal bezette nestkasten steeds hoger wordt. In 2020 hadden we maar liefst 29 kasten met een Torenvalken broedsel. Dat zijn er 13 meer dan in 2019, een stijging van 80%!. Maar net als bij de Uilen hadden ook de Torenvalken te kampen met voedselgebrek. De Torenvalk eet voornamelijk veldmuizen en die waren er tijdens het groot brengen van de jongen te weinig. Het uitvliegsucces per kast daalde dan ook van bijna 5 jong in 2019 naar minder dan 3.9 jong in 2020. Het terugvangen van Torenvalken met ring is moeilijk omdat ze meestal broeden in open kasten en erg schuw zijn. Daardoor gaan de oudervogels bij benadering van de nestkast al op de wieken. Enkele Torenvalken broeden in Kerkuil- en Bosuilkasten en die kunnen worden afgesloten waardoor we er in 2021 misschien een paar terug kunnen vangen.

2019
De extra aandacht voor de Torenvalk begint zijn vruchten af te werpen; er waren 2 kasten meer bezet, in totaal 16 stuks, maar ook het aantal uitgevlogen jongen was groter: 79 met een gemiddelde van 4,9 jong per broedsel! Dit kwam ook doordat er op het juiste moment een veldmuizen piek gaande was zodat er voldoende voedsel voorradig was! De Torenvalk eet voor 95% muizen en verder jonge vogels, insecten en af en toe een kikker.
Het komende jaar gaan we nog wat kasten ophangen en proberen we wat oudervogels terug te vangen. Hierdoor komen we nog meer te weten over de dispersie en de leeftijden van de vogel

2018
Omdat met name in Eibergen/Beltrum wat meer onderzoek is gedaan naar Torenvalken zijn er een aantal nieuwe nestlocaties ontdekt. Ook zijn er een paar nieuwe nestkasten geplaatst waardoor het aantal gecontroleerde broedparen steeg van 8 naar 14 stuks. Uit deze 14 geslaagde broedsels zijn 61 jonge Torenvalken uitgevlogen en geringd.( In 2017 36). Er waren een aantal broedsels bij met 6 jongen en een aantal broedsels met 4 of zelfs maar 3 jongen. Hieruit blijkt dat het voedselaanbod ter plaatse heel verschillend kan zijn. Torenvalken eten voornamelijk veldmuizen en af en toe kleine vogels. Ook bij de Torenvalken was de gemiddelde eilegdatum (9 april) enkel weken later dan het gemiddelde.

2017

Download hier de resutaten van 2017.

Bij de Torenvalken zijn er 3 jongen meer uitgevlogen dan in 2016 maar er werd ook 1 broedsel meer gecontroleerd. Aan  de Torenvalk willen we in 2018 wat meer aandacht geven,  wat meer kasten gaan controleren en dan ook meer  jonge Torenvalken ringen.

Al met al dus wat minder dan in 2016 maar gemeten over een periode van 6 jaar een gemiddeld broedseizoen.