Nieuws

zaterdag 15 september 2012

Vogelatlas

Sovon gaat een nieuwe Atlas van de Nederlandse Vogels uitbrengen. In deze atlas komt actuele informatie te staan over de Nederlandse broedvogels en overwinteraars. Voor het uitbrengen van een landsdekkende atlas is veel veldwerk nodig. Dit veldwerk start vanaf 1 december 2012 en duurt 3 jaar. De komende jaren kammen honderden vogelaars alle atlasblokken van Nederland uit op winter- en broedvogels. Ook onze vogelwerkgroep doet hieraan mee. Voor meer informatie: www.vogelatlas.nl