Nieuws

dinsdag 17 januari 2017

Eindejaarexcursie 2016 Oostvaardersplassen

Ook afgelopen jaar was er weer een eindejaar excursie dit maal naar de Oostvaardersplassen.

Op 28 december 2016 vertrokken 15 leden van de vogelwerkgroep ’s morgens richting Lelystad. De afspraak was elkaar te treffen op de Oostvaardersdijk waarvan er achteraf meerdere waren. Toen wij op onze Oostvaardersdijk aankwamen, stapten we uit in een lekker zonnetje maar na een belletje richting Co Dooms bleken we op de verkeerde locatie te zijn dus, hop in de auto en naar de goede locatie. Bij aankomst had de mist de grote overhand.

Na een korte koffie break de uitrusting gepakt en allemaal als jonge eenden achter Co aan richting de eerste kijkhut “de grote Zilverreiger” op zoek naar de naar de eerste waarnemingen. In de hut aangekomen bleek de mist een grote spelbreker te zijn maar er was hoop want die mooie grote bol was waarneembaar.

In de mist waren nog net Wilde Eenden en een Bergeend waarneembaar dus werd er al gauw ingezet op de zoektocht naar de Baardmannetjes. Gehoord werden ze wel maar gezien niet net als de Ral die af en toe van zich liet horen. Eenmaal terug bij de auto’s werd er ingepakt en op naar de volgende locatie, de Knardijk. Vlak na vertrek  opeens alles in de rem. Er werd een Eidereend waargenomen!  Daarna weer door naar de Knardijk. Ondertussen was de mist niet opgetrokken maar dichter geworden en op de Knardijk aangekomen was het moeilijk om door de mist waarnemingen te doen. Wel hebben we de volgende soorten gezien: Kokmeeuw, Fuut, Slobeend en Wilde eend en de dames waren opeens in volle extase want ze hadden een echte mistletoe gespot in de bomen.

Toen de dames weer rustig waren ging de reisdoor naar het buiten centrum van Staatsbosbeheer aan de Knardijk al waar er een pitstop werd gemaakt waar het nodige werd achtergelaten en ingenomen. Na deze pauze ging de reis door echter de mist was nog niet opgetrokken en het zag er ook niet hoopgevend uit dat het zou gebeuren.

De volgende stop was de vogelkijkhut “de oeverloper” gelegen aan de Praamweg.

Nadat we de auto’s netjes een stukje verder op een parkeerplaats achter gelaten hadden, besloot Geert Heetebrij dat ondergetekende wel dit verslagje kon maken van dit tripje. De ware reden lag volgens mij in het feit dat hij bang was dat één of ander macaroni incident weer opgerakeld zou worden en ik hier inderdaad niet geheel van op de hoogte was, ik weet wel dat de betrokkenen

het nog net konden na vertellen. Eenmaal bij de kijkhut aangekomen werden we blij gemaakt door een fotograaf dat we net 30 minuten te laat waren want toen was er een roerdomp en de beste man had inderdaad mooie foto’s van deze waarneming. Opeens was er reuring onder de aanwezige Ganzen en deze vlogen allen op wat vaak een teken is van de aanwezigheid van een Roofvogel en wij hoopten dat het de Zeearend was echter door de mist was er niks van te zien .


Toen de rust was wedergekeerd werd de weg vervolgd richting de volgende kijkhut “de Poelruiter” deze tocht ging vooraf door een wandeling door het gebied waar onderweg diverse waarnemingen werden gedaan o.a de Rietgors, Appelvink, Gewone vinken, Groenlingen, Havik en dit ondanks de mist.

En buiten de diverse vogels waren ook de Konikpaarden nog even van de partij.

 Na een wandeling door de bossen kwamen we bij een punt waar de organisatie een onverwachte waarneming voor ons geregeld hadden. Naast de Staartmees, Pimpelmees en een Boomkruiper had de organisatie ervoor gezorgd dat op een niet te verwachte habitat de Goudhaan ten tonele verscheen en niet één maar twee.
Daarna werd het pad vervolgd, op naar de volgende kijkhut “de Poelruiter” daar aan gekomen was wederom de mist ons niet goed gezind en werd het speuren in de mist waar we Wilde zwanen zagen diverse eenden o.a de Bergeend, Kuifeend en Wilde eend en diverse Ganzen.

 

Na dit bezoek was het tijd om verder terug richting de auto te gaan en op zoek naar twee verloren schapen Geert en Annie die we vergeten waren bij de vorige kijkhut. Op de weg terug kwamen we een groep vinken tegen en we hoopten stiekem dat er een keep tussen zat maar helaas. Wel was er een Vink zo vriendelijk om even te poseren in de mistvrije zone zodat we ook nog heldere foto’s kregen.

 

 

Na het passeren van een weiland met heel wat Brandganzen zagen we daar onze verloren schapen lopen na de begroeting en uitwisseling van de waarnemingen werd de gang naar de auto vervolgd alwaar we de inwendige mens weer even bijgetankt hebben. Tijdens deze pauze was onze vriend Geert zo vriendelijk om rond te gaan met een traktatie waar iedereen vriendelijk voor bedankte.

( Geert het was niet omdat we je niet mogen maar niet iedereen is dol op uilenballen van de kerkuil)

Ik begin trouwens nu ook een beter beeld van het macaroni verhaal te krijgen.
Al wel aan alles komt een eind en ook aan deze dag dus gingen we nog vlug even langs de grote Praambult waar Co een korte introductie gaf van wat je er bij goed weer allemaal zien kon de enige waarneming daar was een Kraai en de trein van 16:00 van Almere naar Lelystad.
Op dit mooie punt hebben we afscheid genomen van elkaar en hebben we de terugreis richting de Achterhoek gestart waar bij aankomst de mist met ons mee was gegaan.

Samenvatting
Ondanks de mist was het een leuke gezellige dag met diverse waarnemingen waarvan ik er ongetwijfeld wat van ben vergeten te vermelden maar voor het exacte lijstje kijk even op waarnemingen.nl bij Co Dooms die heeft de administratie strak bij gehouden.

Robert Nijhuis