Algemene verordening gegevensbescherming

De Vogelwerkgroep Berkelland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vogelwerkgroep Berkelland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.