Vogels leren kennen


De start was binnen bij het Kulturhus in Haarlo. Jaap de Jong liet zien hoe je vogels kunt herkennen: formaat, snavel, kleur, houding e.d. Onze jonge vogelaars wisten al veel zaken, maar kregen toch ook diverse nieuwe dingen te horen. Jammer dat de opkomst beperkt bleef tot twee: Tijmen en Sam.

Na de theorie gingen we naar buiten voor een wandeling naar het Wolink. Gelukkig lieten de spechten zich horen en zien: grote bonte, groene en ook de zwarte. Voor de zangvogels was het nog wat vroeg in het jaar en is het wachten tot ze terugkomen. Toch nog diverse soorten gezien, o.a.: roodborst, heggenmus, winterkoning, spreeuw, witte kwikstaart, vink, groenling en geelgors. Hoogtepunt waren wel de baltsende roofvogels zoals buizerd, sperwer en havik. Bij het water nog grauwe gans, scholeksters, wilde eend, meerkoet en slobeend. Al met al een leuke zondagochtend waarbij ook 3 grote zilverreigers zich lieten zien.

Bij de volgende excursie op 23 april gaan we naast de geplande weidevogels ook ongetwijfeld vele zangvogels horen en zien.