Wulp

De wulp wijst met zijn snavel naar zijn 'gulp' luidt het ezelsbruggetje. De wulp is een onmiskenbare grote bruine vogel met lange omlaag gebogen snavel. Wulpen zijn vooral te zien in het oosten van het land: Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant herbergen het leeuwendeel van de Nederlandse wulpen. Ook de Waddeneilanden huisvesten veel wulpen. Het geluid van de wulp is zeer kenmerkend en wie het eenmaal kent zal het niet snel vergeten. Het is een mysterieus aanzwellend geluid, dat vooral in de ochtend- en avondstilte bijzonder ver kan dragen. De wulp is een jaarvogel.

 Herkenning

Het verenkleed is licht van kleur met donkerbruine verticale strepen over het gehele lichaam. In tegenstelling tot de regenwulp (lijkt veel op de wulp) heeft de wulp een vrij egale kop; een donkere oogstreep ontbreekt. In de vlucht is de witte stuit en onderrug goed zichtbaar. 48 tot 59 cm.

Leefomgeving en voedsel

De wulp komt voor op akkers, graslanden, heide, hoogveen, rivieren, wad.Wulpen broeden in diverse open tot tamelijk gesloten biotopen van kwelders, graslanden, hoogvenen van taiga's, duinen, akkers en heidevelden. In Nederland broeden wulpen tegenwoordig vooral in graslanden, waar voorheen heideterreinen de voorkeur handen. Na de broedperiode foerageren wulpen in groepen langs de kust en in het binnenland op weilanden. Wulpen eten regenwormen en andere ongewervelde bodembewoners. Door de gevoelige punt van de lange snavel kan de wulp tot dieper in de bodem foerageren dan de andere steltlopers.

Broeden

De wulp broedt in april en legt 4 eieren, ze hebben slechts een legsel.

Vogeltrek

Vanuit Noord-Rusland en Finland via de Waddenzee naar West-Frankrijk en Zuid-Engeland. Geringe trek vindt over land plaats.Het overwinteringsgebied ligt langs de kusten van West-Frankrijk, Nederland en Zuid-Engeland.