Patrijs

De vogelwerkgroep Berkelland heeft samen met de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge (VAN) en met de lokale WBE’s (WBE Berkelstreek en WBE Rekken e.o) in oktober 2015 een plan opgezet om de patrijs voor Berkelland te behouden. 

Aanleiding vormt enerzijds de dramatische achteruitgang van het aantal broedparen en anderzijds een hoopvol project: Samen voor de patrijs in Aalten. Bij dit project is met gerichte maatregelen vanaf 2013 de achteruitgang gestopt en is er zelfs sprake van een toename. In feite willen we dit project ook toepassen in onze gemeente.
Met de bovengenoemde partijen is afgesproken, dat we starten in twee gebieden.

 Leden van de vogelwerkgroep kunnen alle waarnemingen van de patrijzen in Berkelland doorgeven via waarnemingen.nl. Leden die vragen hebben of ook mee willen werken in het project kunnen contact opnemen met Henk Leever, die namens de vogelwerkgroep coördinator is. Tel. nr: 0545-261531 of 06-51314562

Verslagen over dit project kunt u hier lezen.