Zwaluwen

De projectgroep zwaluwen draagt zorg voor het welzijn van de huiszwaluw en de boerenzwaluw. Daarvoor worden alle bekende broedlocaties in het jouw toegewezen gebied twee maal per jaar bezocht en wordt het aantal nesten geteld en geadministreerd. Waar dit wenselijk is kunnen kunstnesten gemaakt en geplaatst worden. De broedresultaten kunnen ev. ook middels de nestkaarten aan SOVON worden doorgegeven. SOVON staat voor Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland en is gevestigd te Nijmegen.

Verslagen over dit project kunt u hier lezen.

De coördinator voor de zwaluwen is Karin Bosch.