Mutatieformulier

Via onderstaande formulieren kunt u zich aanmelden, uw gegevens wijzigen of uzelf afmelden voor onze vogelwerkgroep.

Ik wil me aanmelden

Type lid
   
Geslacht*
   
Voorletters*
Roepnaam*
Voorvoegsel
Naam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Meldt zich aan voor de projectgroep(en)

De Vogelwerkgroep Berkelland legt uw persoonsgegevens vast, gebruikt en beheert deze in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) d.d. 25 mei 2018.

Voor verdere informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens,  in relatie tot de AVG, verwijzen we u graag naar de pagina Algemene verordening gegevensbescherming.

Ik geef toestemming voor het vastleggen, gebruiken en beheren van mijn persoonsgegevens, als hiervoor vermeld*

Wij gebruiken foto’s voor informatie en promotie doeleinden op onze website www.vogelwerkgroepberkelland.nl en onze facebookpagina,  in ons verenigingsblad ’t Zwaalfje en in Vogels in Berkelland. In het kader van de AVG hebben wij hiervoor uw toestemming nodig.

Ik geef toestemming foto’s te gebruiken als hiervoor aangegeven*
   
Bevestig dat u geen robot bent

Ik wil mijn gegevens wijzigen

Voer hieronder uw lidnummer, gezinslidnummer of donateurnummer in
Lidnummer
Gezinslidnummer
Donateurnummer

Voer hieronder alleen de gegevens in die u gewijzigd wilt hebben

Geslacht*
   
Voorletters
Roepnaam
Voorvoegsel
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Projectgroep(en)
Bevestig dat u geen robot bent

Ik wil me afmelden

Voer hieronder uw lidnummer, gezinslidnummer of donateurnummer in
Lidnummer
Gezinslidnummer
Donateurnummer
Voorletters*
Naam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Bevestig dat u geen robot bent