Nieuws

dinsdag 05 mei 2015

Oproep: ransuilen

Geef waarneming door van piepende schommels!


2014 was een heel goed muizenjaar. Daardoor vlogen er veel jonge uilen uit. Ook jonge ransuilen.

Ransuilen zijn normaal moeilijk te inventariseren: de territoriumroep van de mannetjes is een zacht beverig ‘oooe’ en ze roepen niet veel. Maar de uitgevlogen jongen roepen juist heel vaak en het geluid is op stille avonden soms tot 200 m te horen. Ze zitten in bomen in de buurt van het nest en roepen elke 10-20 seconden. De roep is een langgerekt ‘ieeee’, het beste te vergelijken met een piepende schommel.
Het zijn nachtdieren; ze beginnen in de zomer  pas vanaf 22.00u te roepen. Op Youtube kunt u de roep van een jonge ransuil mooi horen, hierhier en hier.

De uilenwerkgroep probeert er momenteel zo veel mogelijk op te sporen. Maar de gemeente Berkelland is groot, we komen niet overal. Dus we vragen jullie medewerking. De jonge ransuilen roepen heel vaak. Het geluid is eigenlijk met niets te verwarren. Uilen zijn eigenlijk de enige vogels die je zo laat hoort en er is geen enkel vogelgeluid dat lijkt op de roep van de jonge ransuil. Kortom, jullie kunnen ons eenvoudig helpen en het is nog leuk ook.

De meeste ransuilen zitten in dichte groenblijvende bomen  en vaak in de buurt van  woningen. Waarschijnlijk is dat omdat ze daar minder last hebben van predatie door de havik.. Ook komen ze voor in het buitengebied.

Tot en met juli zijn de jongen soms nog te horen. Dus als u de komende maanden een piepende schommel hoort in een boom, geef het even door. In het winterhalfjaar zetten we de resultaten op de site en in het Zwaalfje. Alvast bedankt!

Henk Lammers coördinator uilenwerkgroep mail of bel, telnr: 0653771633

Nb. Er leven ook andere uilen in de gemeente Berkelland  U heeft met name kans jonge bosuilen te horen of te zien. Het geluid is heel anders dan dat van de ransuil, een vrij zacht en hees en nasaal ‘che’, een soort zachte nies. Die waarnemingen kunt u ook doorgeven. Klik hier voor het beluisteren van de roep van jonge bosuilen.