Betaling contributie

De contributie of donatie dient u zelf jaarlijks voor 1 april te betalen. Dit kan door overboeking op de bankrekening van de "Vogelwerkgroep Berkelland". Het is voor u en voor ons het gemakkelijkste als u uw bank (b.v. via internet bankieren) opdracht geeft voor een jaarlijkse "periodieke overboeking". Bovendien helpt u ons op deze wijze te besparen op onze bankkosten.

Door de Algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2017 is de minimale *) jaarlijkse contributie en donatie als volgt vastgesteld:

  • Leden - minimale contributie per lid / per jaar € 15,--
  • Gezinsleden - minimale contributie per gezinslid  / per jaar € 10,--
  • Donateurs - minimale donatie per donateur / per jaar € 10,- Indien mailadres wordt doorgegeven volgt een administratieve korting van 2,50. De minimale bijdrage is dan €7,50. U ontvangt dan het Zwaalfje digitaal.

De contributie of donatie svp overboeken naar:

Bankrekeningnummer NL48 RBRB 0850.1057.14
T.n.v. Vogelwerkgroep Berkelland te Borculo
Dit onder vermelding van uw lid- donateurnummer.

*) Met een hogere bijdrage kunnen we nog meer betekenen voor de vogelstand in uw en onze leefomgeving.