Nieuws

woensdag 22 februari 2017

Neede gierzwaluwdorp

Neede Gierzwaluwdorp

vr 17 feb 2017, 9:05 
 
 
 NEEDE - Neede mag dan wel een reputatie hebben als 'Vleermoesdorp', maar als het om aantallen dieren zou gaan zou 'Gierzwaluwdorp' meer op zijn plaats zijn.

Door Rob Stevens

Wie goed op let, ziet in of aan tal van woningen kunstmatige nestvoorzieningen voor deze aparte vogel die begin mei hier weer terug keert van zijn winterverblijf in Afrika, ten zuiden van de evenaar. Geert Heetebrij uit Neede is een vogelaar die zich geheel op de gierzwaluw heeft gestort.

 

Toen dan ook bekend werd dat de wijk De Berg, waar traditioneel een kolonie gierzwaluwen vertoeft, zou worden gerestaureerd zag hij de bui al hangen. Weg gaten en kieren, weg nestplekken voor deze vogel. Door renovatie van hele (stads)wijken nemen de natuurlijke nestplaatsen (scheefliggende dakpannen, weggeroeste ontluchtingsroosters, gaatjes bij de regenpijp enz.) in Nederland voor gierzwaluwen in snel tempo af. In overleg met bewoners, ProWonen en bouwbedrijf Klomp werd besloten dat geschikte nestplekken voor de gierzwaluw in de te renoveren wijk een speerpunt zou worden. Dat is trouwens ook een aandachtspunt in de Flora-en Faunawet. Bij aantasting van het leefgebied van beschermde soorten planten en dieren kan de overheid onderzoek en mitigerende maatregelen eisen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat beschermde soorten ook na de aantasting kunnen blijven voortbestaan in hun leefgebied. Dat geldt ook voor de gierzwaluw.

Geert Heetebrij loopt door de wijk, waar de renovatiewerkzaamheden nog steeds gaande zijn, en wijst bij vrijwel elke woning op de voorzieningen die zijn getroffen. Meestal door de aannemer in de vorm van een geïntegreerde neststeen, vogelvide, nestdakpan of aan de gevel bevestigde houten nestkast. Maar ook door bewoners zelf in de vorm van een dakpan die is opgelicht om de vogel daaronder toegang te verschaffen of een gaatje, van 3 x 7 cm., in de beplating van de oversteek van het dak. Geert Heetebrij: "Het kan tot vier jaar duren voor vogels hun intrek nemen in een nestplek. Maar vorig jaar meldde ProWonen trots op hun Facebookpagina dat de eerste bewoners van een nieuw pand aan de Savornin Loman Straat al waren gesignaleerd. Gierzwaluwen dus, die een geïntegreerde nestkast betrokken terwijl het cement van de stenen nog niets eens droog was." Het zou dus maar zo kunnen dat dat weer gebeurt met de geïntegreerde nestkast die afgelopen donderdag door een werknemer van bouwbedrijf Klomp ook in een woning aan de in de Savornin Loman Straat werd geplaatst.

De gierzwaluw is een van de weinige dieren die zich vrijwel permanent in de lucht bevinden. Wil hij wegvliegen dan laat hij zich eerst vallen. Het opstijgen vanaf de grond is voor de gierzwaluw een moeizame bezigheid. Lopen is ook niet echt nodig, want hij brengt bijna zijn hele leven vliegend door. Eten, drinken en slapen, en ook paren gebeurt zelfs soms in de lucht. Alleen als ze zich op het nest bevinden als jong, of als volwassen vogel om te broeden of de jongen te verzorgen, vliegen ze niet. De luidruchtige, snelle vluchten van groepen gierzwaluwen langs de daken in het broedseizoen zijn zeer kenmerkend. Het geluid is een schel doordringend en aangehouden gierend 'srie-srie' of 'skrieeh'. De gierzwaluw behoort ondanks de naam trouwens niet tot de zwaluwen. De gierzwaluw behoort niet alleen tot een andere familie maar ook tot een andere orde van vogels, genaamd de gierzwaluwachtigen.