Roodborst

 

roodborst - nestkast

Maten: 26 x 15 x 15 cm 
Vlieggat: voorkant hoogte: 10 cm
Ophanghoogte: 1,5 tot 3 meter 
Opmerking: hang de kast op een beschutte plek

Roodborst - soortbeschrijving

Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgierig en goed van vertrouwen, anderen noemen het brutaal. Terwijl je in de tuin bezig bent, kijken ze nauwlettend toe of er in de omgewoelde aarde iets eetbaars te vinden is. Tegen soortgenoten zijn zowel mannetje als vrouwtje daarentegen heel agressief en verdedigen zomers en 's winter fel hun territorium. Ze tonen daarbij de rode borstveren. Meestal maken ze hun nesten goed verborgen op de grond. De twee legsels bestaan vaak uit 5-6 eieren die twee weken bebroed worden. Na 14 dagen verlaten de jongen het nest. Ze worden dan nog een week door de ouders verzorgd. De jongen hebben nog geen rode borst. Daardoor zijn ze goed gecamoufleerd en wekken geen agressie op bij de ouders. Veel van onze roodborsten trekken in de winter naar Frankrijk en Spanje. Vanuit Noord-Europa komen grote aantallen naar Nederland.

Leefomgeving en voedsel

De roodborst komt voor in bos, park, tuin, rietland en stedelijk gebeid. Ze leven ingebieden met dicht struikgewas, open plekken en bomen vormen de habitat van de roodborst. Tuinen voldoen prima aan die omschrijving, maar van oorsprong is de roodborst een vogelsoort van bosranden en kleine bosjes in meer open gebied. Het nest wordt laag boven de grond gemaakt in een boom, muur of klimplanten. Het is een slordig nest van grassen en bladeren. De roodborst eet insecten, spinnetjes en andere kleine diertjes

Broeden

De roodborst broedt van april tot juli. Ze hebben soms 2 legsels van 5-7 eieren.

Trekroute
De roodborst overwintert in Nederland en zuidelijker landen.