IJsvogel en oeverzwaluw

De projectgroep ijsvogel- en oeverzwaluwwanden is gericht op het in stand houden van steile broedwanden voor deze twee soorten. Dit gebeurt vooraf aan het broedseizoen (maart). Wanden moeten weer recht worden afgestoken en de oeverzwaluwgangen in de kunstwanden schoongemaakt en weer met schoon zand gevuld. Ook het tellen van het aantal bezette gangen is taak van deze projectgroep.

De coördinator van de oeverzwaluwen en ijsvogels is Alex Visser.