Verslag ijsvogel

Hieronder kunt u de verslagen van de afgelopen jaren downloaden.

2022

Op het Noasman hebben ook in 2022 geen ijsvogels gebroed.
Ook zijn er geen meldingen geweest van broedgevallen in de postcodeloterij-wandjes rondom Neede en Noordijk.

Wel zijn er tijdens het broedseizoen waarnemingen van ijsvogels gemeld vanuit diverse gebieden in Berkelland: Ruurlo, o.a. Brinkmanshoek en ’t Sikkeler; Borculo, o.a. Hambroek, de Heure en Lebbenbruggedijk; Neede, Buurserbeek en ’t Vlear; en in Eibergen/Rekken, rondom Mallum, Olden-Eibergen, Havelandweg, Oldenkotseweg

 

2021

Op het Noasman hebben geen ijsvogels gebroed. Ook verder geen meldingen gehad van broedlocaties, wel enkele territoria.Het zou mooi zijn als we voor het jaar 2022 nog mensen kunnen vinden die de postcodeloterij-wandjes (extra) in de gaten te houden.

2020

Eibergen: Noasman 1 broedgeval.
Borculo: 1 broedpaar De Slinge bij het Kooibos 1 broedpaar aan de oude Diepenheimse weg bij de oude Renger. 1broedpaar bij het Galgenveld. 1 broedpaar Beekvliet en zeer waarschijnlijk 1 broedpaar nabij wijk Hambroek.
Neede: Huize de Kamp, Ballastput
Alle (postcodeloterij) ijsvogelwandjes in Neede zijn in 2020 door Geert gecontroleerd. Er zijn voor deze wandjes in 2020 geen broedgevallen bekend.

2019

Vorig jaar schreven we dat het aantal waarnemingen van IJsvogels in de gehele gemeente Berkelland, na een flinke daling (2017), in 2018 weer een stijgende lijn liet zien. Voor het afgelopen jaar (2019) lijkt het er op dat die stijgende lijn zich niet heeft voortgezet. Vermoedelijk is de tweede op een volgende droge zomer, hier flink debet aan.
Alle (postcodeloterij) ijsvogelwandjes in Neede zijn in 2017 en ‘18 door Hans en Geert gecontroleerd en waarnodig opgeknapt of zijn ze zelfs geheel gerenoveerd. Er zijn voor deze wandjes in 2019 geen broedgevallen bekend.

2015

Oeverzwaluwwand annex vleermuiskelder op landgoed ‘Het Noasman’ dit seizoen een succes.


Ook de IJsvogel heeft er een nestgang in gebruik.Nadat de oeverzwaluwwand eind april 2012 helemaal klaar was, mochten we er tot dit seizoen nog geen nestelende oeverzwaluwen begroeten. In 2012 en 2014 waren ze af en toe wel aanwezig, maar het bleef bij wat pogingen om in het zand nestgangen te krabben.

In het najaar van 2014 werden bij vleermuis-inventarisaties bij de vleermuiskelder o.a. de Water- en de Bruine (gewone) Grootoorvleermuis waargenomen. Deze laatste heeft ook daadwerkelijk in de kelder overwinterd, zoals het volgend bericht van Bas Voerman weergeeft. “We hebben de kelder goed onderzocht en hierbij 5 bruine grootoorvleermuizen aangetroffen en een 4-tal kleine watersalamanders. Dus een mooi resultaat!!!!”
Voor de Oeverzwaluwen moesten we dus tot 2015 wachten voordat er echt nestgangen werden gegraven. Drie weken geleden (half juni) zag Rob Papendorp voor het eerst dat er twee Oeverzwaluwen uit een gat van de wand vlogen. Één week daarvoor had Willie Smeenk reeds twee IJsvogels een nestholte zien binnenvliegen, waarna er maar één weer uitvloog.
Zaterdag 27 juni telde Alex Visser er al 13 nestgangen die werden aangevlogen door Oeverzwaluwen. Ook de IJsvogel vloog er op dat moment regelmatig rond. Uiteindelijk was te zien dat ook hij, met een visje in de bek, in een open nestgang verdween. Na dit gezien te hebben, heeft Alex een aantal mensen hierover geïnformeerd.
Donderdagmorgen 2 juli, hebben we met een 7-tal mensen dit heuglijke feit met elkaar aanschouwd. Gewapend met een paar papieren kopieën van de wand zijn de bezette nestgangen ingetekend. Nu kwamen we uit, op een aantal van 16 broedparen Oeverzwaluwen en dus ook het ene paartje IJsvogels.Al met al een geweldige opsteker voor alle mensen die aan de bouw van dit geheel hebben meegewerkt.

Meer foto's: Klik hier

De bouw was mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het RABO-coöperatiefonds en van Vogelbescherming Nederland uit het IJsvogelfonds.

Er zijn in Berkelland in 2015 zeker 14 broedgevallen van de ijsvogel waargenomen.

Bankje bij oeverzwaluw- en ijsvogelwand


Op verzoek van projectgroep ‘IJsvogel en Oeverzwaluwwanden’ is bij de oeverzwaluwwand locatie ‘Het Noasman’ een extra bank geplaatst. Deze is hier begin april 2015 neergezet door leden van de ‘stichting Kerkepaden Beltrum’. Wij zagen dat het enige bankje recht tegenover de wand, regelmatig bezet was en dat er vaak meerdere mensen op zoek waren naar nog een zitplaats. Onze wens was om een tweede bank te plaatsen, schuin links voor de wand. De ‘stichting Kerkepaden Beltrum’ had nog een bankje in depot staan. Voor een vergoeding van VWG heeft deze stichting het bankje opgeknapt en geplaatst. Deze staat er nu dus naast en wat dichter bij de oeverzwaluwwand. Hierdoor is er nu een nog mooier zicht op het geheel.

Zeker nu ook de Oeverzwaluwen en de IJsvogel voor het eerst hier zijn gaan nestelen. (Zie nader bericht)

Projectgroep ‘IJsvogel en Oeverzwaluwwanden’

2011

Helaas is er nog geen broedgeval waargenomen in de aangelegde ijsvogelwanden. De wanden worden elk jaar schoon gemaakt; opslag van gele lis en bramen wordt verwijderd, zodat de wand mooi vrij blijft liggen. Geregeld wordt hierbij de hulp van jongeren ingeschakeld. 

Winterkoninkjes maken wel gebruik van de ijsvogelwanden: de wortelkluiten vormen blijkbaar een aantrekkelijke nestgelegenheid.
De ijsvogel heeft het afgelopen jaar wel in Neede gebroed, vanaf 2007 hebben we helaas steeds maar een paar met zekerheid kunnen vaststellen, daarvoor waren er meerdere broedparen.

2009

De wandjes voor de ijsvogel liggen er nu twee jaar. Ze zijn redelijk stabiel en een gedeelte van het betongaas is in maart 2009 verwijderd. Daarnaast is er ook begroeiïng weggeknipt zodat de wand weer mooi vrij ligt.
De afgelopen twee jaar zijn de wandjes goed in de gaten gehouden, maar er hebben nog geen ijsvogels genesteld in de wandjes, wel elders in Neede. Om dit jaar toch wat meer kans te maken op een broedsucces in een van de wanden, hebben Geert Heetebrij en Hans Grooters een aantal gaten voorgeboord in de wanden, mbv een grondboor. 

We zijn heel benieuwd hoe de ijsvogel het dit jaar zal doen, omdat we een flinke vorstperiode hebben gehad, waarbij het voor de ijsvogel moeilijk is aan voedsel te komen.

 

2006

In 2006 is door Vogelwerkgroep Eibergen, Vogelwerkgroep Borculo-Ruurlo en Vogelwerkgroep Neede een subsidie aanvraag gedaan bij Vogelbescherming Nederland. We wilden zes ijsvogelwanden aanleggen, twee wanden afsteken en een educatief pakket maken voor leerlingen op de basisschool.

Download hier het verslag van de aanleg van de wanden.

Download hier een powerpoint presentatie van de aanleg van de ijsvogelwanden.

Download hier het eduactief pakket voor de basisschool:
Handleiding
Leerlingenwerkboek