Nieuws

woensdag 21 maart 2018

Bloemen voor Geert en Anton

Tijdens de ledenvergadering op 5 maart zijn Anton Meenink en Geert Heetebrij even in het zonnetje gezet.

Geert Heetebrij, ook wel de gierzwaluwman genoemd, is sinds 2005 actief met de gierzwaluw. Destijds is dat begonnen met het inmetselen van gierzwaluwkasten aan de achterzijde van  de seniorenwoningen aan de Rapenburg/Ruwenhofstraat. Daarna zijn er vele nestkasten/dakpannen/invliegopeningen gevolgd in nauwe samenwerking met Pro Wonen. Ook tijdens de renovatie van wijk de Needse Berg is er veel aandacht geweest voor het plaatsen van nestkasten of het creëren van van broedmogelijkheden voor de gierzwaluw, dmv van het plaatsen van een vogelvide op de hoek van elke woning.Daarnaast heeft Geert in Borculo en in Eibergen ook veel vrijwilligers op de been weten te krijgen. Ook daar is hij betrokken geweest bij renovatie/verbouwing van gebouwen en het creëren van broedmogelijkheden voor de gierzwaluw.

Inmiddels zjn er veel broedmogelijkheden voor de gierzwaluw. Het blijft echter van belang in de gaten te houden of tijdens verbouwing/renovatie/sloop broedmogelijkheden verdwijnen. Het is van belang om te zorgen dat deze broedlocatie behouden blijven en/of terugkomen.

Geert heeft in Neede bovendien gezorgd voor een gierzwaluwtil, in de Oude Straat/Nieuwstraat.

Er zal nog een gierzwaluwtil in wijk De Berg worden geplaatst, daar blijft Geert nog bij betrokken.

Er is nog geen nieuwe 'gierzwaluwman of - vrouw'gevonden. Mocht iemand interesse hebben, dan kan hij/zij een mail sturen naar info@vogelwerkgroepneede.nl.

Anton Meenink heeft bijna veertig jaar vogels geringd. Hij heeft aangegeven daar nu mee te willen stoppen. Anton heeft allerlei soorten vogels geringd: van kleine zangvogeltjes tot uilen. Ringen mag alleen als je in het bezit  bent van een ringvergunning, daarvoor moet je een aantal jaren meelopen met een gecertificeerde ringer, waarna men examen kan doen. Anton heeft gedurende zijn ringwerkzaamheden meerdere aspirant ringers met hem mee laten lopen. Op deze manier zijn er binnen Berkelland weer een aantal mensen die een ringcertificaat hebben.

Sinds 2014 is Anton ook betrokken bij het ringen van boerenzwaluwen. Dit heeft hij samen met Wim Raaben opgezet. Echter de grote passie van Anton zijn uilen en dan met name de kerkuil, maar ook bosuil en steenuil heeft Anton veel geringd, niet alleen binnen Berkelland, maar in de hele Noord Oost Achterhoek.

Daarnaast houdt Anton de administratie bij van de ringen, dit blijft hij voorlopig nog doen. Een enorme klus om alles in te voeren; je moet weten waar, wanneer en door wie een ring wordt omgelegd en waar een vogel allemaal wordt teruggemeld. Alle gegevens worden in een landelijke database ingevoerd, op die manier kun je veel te weten komen over de leeftijd en de verspreiding van een soort!