Verzekering vrijwilligers

Met een goede verzekering wordt voorkomen dat vrijwilligers met lege handen komen te staan wanneer hen iets overkomt tijdens hun vrijwilligerswerk. De vrijwilligersverzekering is door de gemeente berkelland afgesloten voor iedere vrijwilliger, ongeacht zijn/haar leeftijd. De verzekering geldt voor de vrijwilliger die binnen/voor een organisatie onbetaald werk doet voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Ook bent u verzekerd als u als vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangt. Vrijwilligers hoeven zich niet aan te melden.

Leden van de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie zijn van de verzekering uitgesloten.

Het verzekeringspakket biedt een zogenaamde secundaire dekking (behalve het onderdeel ongevallenverzekering). 
Dit betekent dat als er ook dekking is bij de al bestaande - door de vrijwilligersorganisatie 
of vrijwilliger zelf afgesloten verzekeringen -, die verzekering eerst voor het vergoeden van de schade benaderd moet worden.

In het verzekeringspakket zit:

· ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers

· aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

· aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

· bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

· verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

· rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

De polis is hier na te lezen.

Schadeformulier

In geval van schade moet u een schadeaangifteformulier invullen. Deze kunt u eveneens vinden bij "Documenten" onderaan www.rhvo.nl ('Saf vrijwilligerspolis'). Voeg er, als u ze heeft, bewijsstukken zoals foto’s en de aansprakelijkheidstelling bij. Zorg ook dat u een verklaring heeft van de organisatie waar u werkt, dat tijdens uw werkzaamheden als vrijwilliger, schade is ontstaan, en u dat gemeld hebt. U moet natuurlijk wel werken voor of via een Berkellandse vrijwilligersorganisatie.

Verzend de stukken naar:

Raetsheren Van Orden
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Meer informatie en vragen?

Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers kunnen terecht op www.rhvo.nl of kunnen bellen met de assurantiemakelaar 
Raetsheren Van Orden, telefoon: 072 – 5 414 151.