Broedvogelmonitoringproject

In dit project worden alle broedvogels in een bepaald gebied geteld.  Broedvogelmonitoringproject wordt afgekort met BMP.In Berkelland hebben we verschillende gebieden waar jaarlijks of om het jaar een BMP wordt uitgevoerd. BMP's worden gedaan in het Needse Achterveld, De Zwolse Leemputten, Het Kerkloo bos, Hambroek Plas en Teesselink Ven.

Broedvogels tellen is spannend. Vaak worden bijzondere soorten, zoals vertegenwoordigers van de Rode Lijst ontdekt of is juist het gedrag van een talrijke soort intrigerend. Voor dag en dauw het gebied doorkruisen, onderwijl met volle teugen genietend van de rust en het vogelconcert: dat is waar het bij het BMP op neerkomt. Bovendien is elke dag en elk jaar weer anders.

Volgens strakke richtlijnen wordt het gebied doorkruist. Er wordt geteld aan de hand van zang en zicht. Het is dus van groot belang de vogels ook te kunnen herkennen op zang. Alle waargenomen soorten worden genoteerd en dit wordt van maart tot juni zo'n 7 tot 10 keer gedaan. Als alle waarnemingen zijn verricht wordt er gekeken hoe vaak elke soort is waargenomen. Voor elke soort gelden ook weer eigen richtlijnen. Deze worden opgesteld door SOVON. Aan de hand van deze richtlijnen kan bijvoorbeeld worden bepaald hoeveel vinken zich in een gebied bevinden. Voor meer info over BMP, klik hier.