Verslag bosuilen

2017

Download hier de resultaten van de bosuilen van 2017

Het was over het algemeen een gemiddeld uilenbroedseizoen.Met 44 uitgevlogen jongen hadden we bij de Bosuil in 2017 weliswaar  1 jong meer dan in 2016, maar er waren ook twee broedsels meer zodat het gemiddeld iets minder was dan in 2016. De Kerkuil en de Steenuil deden het ook wat minder dan in 2016 met respectievelijk 198 en 284 uitgevlogen jongen.  Bij de Kerkuil was de terugval  in de muizenstand een aantal weken na de geboorte van de jongen een van de oorzaken. De jongen kregen niet genoeg voedsel waardoor er een aantal in de nestkast of vlak na het uitvliegen stierf van de honger.Ook hadden we te maken met enkele gevallen van predatie door waarschijnlijk Marters bij de Kerkuilen en Eekhoorns bij de Steenuilen. Om enige zekerheid daar omtrent te verkrijgen gaan we in 2018 enkele bewakingscamera's bij de kasten plaatsen.

 

2016

Download hier de statistieken voor de uilen en torenvalken in Berkelland

2015

Alle uilen hadden in 2015 een minder goed broedseizoen
Waarschijnlijk veroorzaakt door een minder goed muizenjaar.Als gevolg hiervan legt het vrouwtje minder eieren, zijn er meer eieren schier en brengt het mannetje te weining voedsel naar het nest voor het grootbrengen van de jongen.
De Bosuilen hadden maar half zoveel jongen als (vorig jaar) 21 tegen (41).

Anton Meenink
Download hier de resulaten van 2015

2014


Download hier de statistieken van Berkelland van 2014 
Zachte winters, niet van invloed op legbegin van bosuilen
Ondanks de zachte winter, het vroege voorjaar en de aanwezigheid van grote hoeveelheden muizen was de bosuil nauwelijks vroeger met broeden dan voorgaande jaren.
Net als in de twee voorgaande jaren lag de zogenaamde gemiddelde 1e eilegdatum in 2014 ook weer tussen 21 en 28 februari.  De grote hoeveelheid muizen was ook niet echt  van invloed op de grootte van de legsels, waardoor het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per kast ook nauwelijks groter was dan in 2012 en 2013. Wel kwamen er dit jaar méér uilenparen tot broeden. In heel Berkelland troffen we 20 paartjes met een broedsel aan in de nestkasten. . Helaas zijn er door predatie 5 broedsels verloren gegaan. De overige 15 paartjes  hebben samen 41 uitgevlogen jongen groot gebracht.
Voor meer cijfers zie bijgaande tabel.
A.Meenink                                                                                                Neede,  5 feb. 2015
 

2013

Download hier de statistieken van Berkelland van 2013