Verslag weidevogels

2017

 

Weer een moeilijk jaar voor de weidevogels de uitkomst was iets beter dan afgelopen jaar, maar toch te weinig oorzaak bekend predatie.Voor dit jaar hebben we de beschikking over een Drone , zodat we niet meer het veld in hoeven, niet eerder dan dat er gemaaid wordt.De weidevogelgroep Berkelland heeft afgelopen jaar voor het eerst een proef gedaan met Drone vliegen, in 2,5 uur tijd over verschillende percelen zijn in totaal10 nesten gevonden,waarvan 6 grutto’s,1 wulp, 1 tureluur en 2 kieviten, dit was de primeur voor Gelderland.In Gelderland zijn we nu met 7 Drone piloten in opleiding a.s. vrijdag onze praktijkdag vliegen,hopelijk met goed gevolg.Het patrijzenproject willen we ook gaan uitbreiden alleen al voor de cursus patrijzen tellen hebben zich 58 mensen opgegeven.In Berkelland zijn afgelopen jaar 49 randen met een totale opp. 6,4 ha. aangelegd.Ook de werkzaamheden rond de nieuwe N18 dragen bij aan verbetering van hun leefgebied, deze braakliggende gronden zijn van belang voor voedsel en dekking en nestgelegenheid.

 

2015


Net als vorig jaar hebben 37 vrijwilligers bij 85 landbouwers (2014:95) het aantal weidevogelnesten geteld. Ten opzichte van 2014 zijn er geen grote verschillen, de kievit lijkt het ten op zichte van 2014 wat beter te hebben gedaan, de trend is echter dalende.
Bij de kievit zijn er 279 nesten geteld (2014: 258)
Bij de scholekster zijn er 21 nesten geteld(2014: 22)
Bij de wulp zijn er 45 nesten geteld (2014: 47)
Bij de grutto zijn er 84 nesten geteld (2014: 86)
Bij de tureluur waren er 4 nesten (2014: 8), dit aantal schommelt de laatste 8 jaren tussen de 4 en de 8 nesten.
Over de afgelopen 8 jaar is procentueel gezien de afname van het aantal kievitsnesten het meest opvallend: 2007: 464 nesten en 2015:279 nesten.

Download hier de statistieken van 2015

Download hier het rapport over de weidevogels in Berkelland 2015

 

2014

Download hier het verslag weidevogelvrijwilligers startavond 2014

Download hier de statistieken weidevogels Berkelland van 2007 tm 2014

Download hier het blad Vogels in Berkelland 2014 met informatie over de zwaluwen, uilen en weidevogels in Berkelland.

2013

Download hier verslag startavond weidevogelvrijwilligers 18-03-2013

2012

Download hier de statistieken van weidevogels van 2007 tm 2012 van Berkelland

2008

Download hier het verslag en statistieken van weidevogels Neede - Borculo

2006

Download hier het verslag en statistieken van weidevogels Neede - Borculo

2004

Download hier het verslag van 2004 Neede-Borculo

2003

Download hier het verslag van 2003 Neede - Borculo