Grote gele kwikstaart

De projectgroep grote gele kwikstaart plaatst nestkasten voor deze soort op daarvoor geschikte locaties bij stromend water en zorgt voor het onderhoud ervan. De kastbezetting wordt geadministreerd alsook het aantal geslaagde broedsels.

Verslag over de grote gele kwikstaart kunt u hier lezen.

De coördinator voor de grote gele kwikstaart is Hans Grooters.
tel: 0545-292582
 

Grote gele kwikstaart - soortbeschrijving

Veldkenmerken: blauwgrijze bovenzijde, gele onderkant, lange zwarte staart, mannetjes zomers zwarte keel, 's winters wit; de keel van het vrouwtje vuilgeel.
Grootte: 18 cm 
Nest: vrouwtje maakt nest van gras en mos, bekleed met haar; legtijd april/juni; 5 eieren;deze worden 12 of 13 dagen bebroed door het vrouwtje; de jongen, die door beide ouders worden gevoerd, vliegen na 12 dagen uit. 
Voedsel: de grote gele kwikstaart voedt zich voornamelijk met insecten, zoals muggen, kevertjes, libellenlarven.
 

De grote gele kwikstaart is maar iets groter dan de gewone gele kwikstaart, maar hij is altijd te herkennen aan de lange, altijd zwarte staart. Grote gele kwikstaarten hebben een uitgesproken voorkeur voor snelstromend water. Ze fladderen langs beekjes en bergstroompjes, gaan af en toe op een steen of een tak zitten en wachten tot ze een insect kunnen verschalken. De balts bestaat uit een aantal verschillende gedragingen door het mannetje. Bij een ervan vliegt het met trage bewegingen en een uitgestrekte staart, maar men heeft ook wel gezien dat het op de grond naar het vrouwtje toeliep en zich voor haar opstelde in een houding waarbij de zwarte keel opviel. Grote gele kwikstaarten hebben tot 1985 op de lijst voor bedreigde vogels gestaan, nu komen ze voornamelijk voor in het oosten van Nederland, in de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg.