Jeugd vogelwandeling Haarlo

 
Op zondag 7 juni werd er een jeugd vogelwandeling georganiseerd in de omgeving van Haarlo.
Deze werd begeleid door twee ervaren vogelaars, Marina Pruysers en Henk Leever. Er werd aandacht 
besteed aan herkennen van vogels door middel van horen en zien.
De wandeling duurde ongeveer 1,5 uur en er werden veel vogels waargenomen. Zie onderstaande opsomming. Het eindpunt 
van de excursie was bij een steenuilkast waar drie jongen in zaten die gewogen, gemeten en geringd 
moesten worden. Anton Meenink, een zeer ervaren uilenkenner en coördinator van de uilenwerkgroep in 
Neede, vertelde de jeugd enthousiast over het nut van het ringen van jonge steenuilen.
 
Belangstelling?
Heeft u of kent u kinderen of kleinkinderen die belangstelling hebben voor vogels? 
Interesse voor jeugdactiviteiten of uitgebreide info? Neem gerust contact op met:
 
Henk Leever e-mail: henkenjantine@hotmail.com, telefoon: 0545 26 15 31 
Mocht er interesse zijn voor een jeugdlidmaatschap dan staan bovengenoemde personen u ook graag te woord!
 
Vogels die werden waargenomen in Haarlo - willekeurige volgorde:
Buizerd, sperwer, boomvalk, groene specht, grote bonte specht, kleine bonte specht, winterkoning, roodborst,
grasmus, zwartkop, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, tjiftjaf, fitis, vink, groenling, ringmus, spreeuw, roek,
zwarte kraai, kauw, gaai, ekster, kleine plevier, meerkoet, wielewaal, boerenzwaluw, steenuil, blauwe reiger, scholekster,
kokmeeuw, wilde eend, geelgors, kievit, bonte vliegenvanger, houtduif, boomklever, boomkruiper, koolmees, pimpelmees, huismus.
 

 
Wandelend richting de plas aan de Veldweg, daar werden oa de meerkoet en kleine plevier gespot

Onderweg kwamen we een sperwer nest tegen, daarna werden jonge koolmezen in hun nestkast bewonderd.
De jonge bonte vliegenvangers moesten natuurlijk op de foto en Anton Meenink zat de groep al op te wachten.
De jonge steenuilen werden uit de kast gehaald, er wordt kennis met ze gemaakt en Anton vertelt hoe je een uiltje het beste vast kunt houde
De jonge uilen worden in het bij zijn van iedereen geringd, gewogen en gemeten, Anton noteert alles heel precies.
n
Tot slot vertelt Anton nog uitgebreid over uilen. Dan is het tijd om afscheid te nemen van de uiltjes, ze worden weer netje terug gezet in hun nestkast om verder uit te groeien!