Nieuws

zondag 17 april 2016

Publieksexcursie zondag 17 april: Needse Achterveld

Vroeg uit de veren op zondagmorgen en om 6.30 uur waren er 26 mensen om onder leiding van gidsen een vogelwandeling te houden. Op het moment van vertrek stopte gelukkig de regen en klaarde het geweldig op. De vogels lieten zich ook steeds beter en horen gedurende de excursie. We hadden de mensen verdeeld in drie groepen, zodat we veel aandacht konden schenken aan de verschillende soorten vogels en ook hoe je die kunt herkennen.

 

Foto: Wim Saaltink

De boompieper liet zich van de goede kant zien en horen en met name zijn “parachutesprong” is altijd weer leuk om te zien: dwarrelend komt ie naar beneden, nadat ie eerst omhoog is gevlogen. In totaal hebben we meer dan 40 verschillende soorten kunnen noteren en een aantal bijzondere soorten zijn: de reeds genoemde boompieper, die hier veelvuldig aanwezig is, maar ook de boomleeuwerik, de kleine bonte specht, paartje goudvinken, geelgors en ook nog appelvinken. En wat te denken van de gekraagde roodstaart, die zich prima liet zien en horen: bovenin een berk tegen een strak blauwe lucht, en dat is pas echt een plaatje.

Om ruim 9.00 uur waren alle groepen weer terug en konden we de gegevens met elkaar delen en terugkijken op een geslaagde excursie.

Henk Leever