Boomvalk

Het is een adembenemend schouwspel; een jagende boomvalk die met hoge snelheid en een luide 'tsjak' een libel uit de lucht grijpt. Boomvalken zijn gespecialiseerd in het vangen van vliegende prooidieren als insecten en kleine vogels. Het zijn lange-afstandstrekkers die de winter in het verre zuiden doorbrengen. Bij volwassen boomvalken valt de rode 'broek' op. De boomvalk is een zomervogel.

Leefomgeving en voedsel

De boomvalk komt voor in hoogveen, moeras en plassen.Open gebieden met veel variatie en een ruime hoeveelheid prooidieren, omgeven door bos of bosjes, vormen het leefgebied van boomvalken. Zowel hoogveengebieden als polders kunnen voldoen, mits ze maar beschutting leveren om te broeden en open gebied om te jagen.

Broeden

De boomvalk broedt in juni en legt meestal 3 eieren.

Vogeltrek

Boomvalken trekken weg in zuidwestelijke richting, de Middellandse Zee wordt vooral overgestoken tussen Oost-Spanje en Italië.Nauwkeurige gegevens over het overwinteringsgebied van boomvalken ontbreken. Waarschijnlijk zijn vooral de zuidelijke Afrikaanse landen belangrijk als overwinteringsgebied.