Excursies

De projectgroep excursies maakt een excursiekalender en bereidt de excursies voor en regelt de kosten en het vervoer.

Voor alle excursies geldt:

• Geef je minstens 2 weken voor de excursie op, tenzij anders is vermeld.

• Opgaven altijd naar Gerrie Slütter

• Wijzigingen en nadere bijzonderheden worden op de website en per mail kenbaar gemaakt.

• Deelnemers aan excursies, waarvoor opgave vereist is, ontvangen altijd nader bericht.

• Geef bij excursies buiten Berkelland altijd op of je eventueel wilt rijden.

De coördinator van excursies is Gerrie Slütter.

De geplande excursies vind je hier.