Nieuws

woensdag 02 november 2016

Lezing Waterschap Rijn en IJssel

Dinsdag 2 november heeft Theo Boonman een lezing gegeven over het Waterschap Rijn en IJssel.

Het was een interessante avond waarin Theo het ontstaan van het Waterschap en de taken van het Waterschap uit een zette. Daarnaast was er ook ruimte voor discussie.

Gerrit Ordelman, lid van de Vogelwerkgroep, zet zich al jaren in voor een goed natuurbeleid bij oa. het Waterschap. Het maaibeleid en de (loslopende) honden zijn een verstoring voor de natuur, vindt hij. Hij was dan ook degene die het bestuur tipte om het Waterschap uit te nodigen voor een lezing. Deze lezing zou zeker een link moeten krijgen naar natuurbeleid bij het Waterschap. Gerrit was bij deze lezing dan ook van de partij.

Theo Boonman begon zijn verhaal met het ontstaan van de Waterschappen. Daarna legde hij uit hoe het bestuur van een Waterschap is opgebouwd, dit heeft veel overeenkomst met het bestuur van een gemeente.

De taken van een Waterschap zijn de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegenbeheer. In de discussie kwam duidelijk naar voren dat natuurbeheer geen taak is van het Waterschap, maar dat dit waar mogelijk, wordt meegenomen.

Na de presentatie en een korte pauze kwamen vragen, gericht op natuur naar voren zoals;

Hoe wordt het maaibeleid bepaald? Wordt er in het broedseizoen gemaaid en welke datum houdt het Waterschap aan als einde broedseizoen?

Theo gaf aan dat er in het broedseizoen niet gemaaid mag worden, tenzij hier ontheffing voor is verleend. Deze ontheffingen worden gegeven indien de veiligheid in het gedrang komt. Tot welke datum niet gemaaid mag worden, kon Theo niet aangeven.

Als suggestie werd geopperd om contact met de Vogelwerkgroepen op te nemen over mogelijke broedgevallen langs de waterlopen. Er kan dan worden gekeken of er mogelijke oplossingen zijn om verstoring te voorkomen.

Ook werden vragen gesteld over het openstellen van de schouwpaden. Dit kan tot veel onrust leiden, zeker als beide kanten worden open gesteld. Als er bovendien loslopende honden zijn is dit erg verstorend. Er zijn hier en daar wel borden geplaatst, maar hierop is geen toezicht.

Tevens werden er vragen gesteld over het onderhoud in het retentiegebied. Hier is een mooie ontwikkeling gaande op het gebeid van natuur. Theo gaf aan dat het een goed idee is hierover contact op te nemen met afdeling onderhoud.

Theo gaf ook aan zeker contact op te nemen met het Waterschap mocht men iets zien waar men vraagtekens bij zet of waar sprake is van verstoring.

Deze avond lijkt dan ook een mooie start te zijn voor een nader contact met het Waterschap waarin beide partijen hun kennis delen.

De maaikalender 2016 is hier in te zien.