Roofvogels

De projectgroep roofvogels localiseert de broedterritoria van de soorten zoals buizerd, havik ,sperwer, boomvalk, wespendief. Bescherming van het territorium en het broedsel staat daarbij centraal.

Voor de torenvalk en de slechtvalk bestaat een aparte projectgroep: valken in de kast.

Verslagen over dit project kunt u hier lezen.

Coördinator is Cees van Beinum