Nieuws

dinsdag 12 juli 2016

Resultaten atlasbloktellingen

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Ook leden van de Vogelwerkgroep Berkelland hebben hier intensief aan meegewerkt.