Nieuws

vrijdag 18 december 2015

Bomenkap langs nachtegaal biotoop voorlopig van de baan

De Vogelwerkgroep Berkelland werd door Jan Geertsma er op geattendeerd dat er door Prorail een bomen kap was aangevraagd langs het spoor in Ruurlo. Het betrof 132 bomen en het ging om een broedlocatie van de nachtegaal. Door inzet van Henk Leever, die met mensen van de gemeente heeft gepraat, is de aanvraag van Prorail nu ingetrokken. De aanvraag was incompleet en onvoldoende onderbouwd.
Prorail gaat nu met behulp van Larenstein studenten eerst een beheerplan/visie laten opstellen hoe om te gaan met beheereenheden als: hakhout, solitaire bomen, spoortaluds, houtwal, bos, spoorsloot, bomenrij etc en beleid en wetgeving (Boswet, GNN-GO, Flora en Faunawet, gemeentelijke omgevingsverordeningen etc.! Waarschijnlijk nemen ze een groot deel van het Berkellandse spoor als voorbeeldtraject. Een mooi resultaat!