Nieuws

dinsdag 09 februari 2016

Frank Majoor: het nut van ringen

Op maandag 1 februari heeft Frank Majoor bij de Melktap in Borculo een presentatie gegeven over het nut van het ringen van vogels. 

Hij vertelde dat door een juiste registratie je een beeld kunt krijgen van een populatie. Je kunt dan in de loop der jaren zien of deze het wel of niet goed doet in een bepaald biotoop. Van belang zijn daarbij de nest registraties - het aantal gelegde eieren en uitgekomen jongen - , de overlevingskans van de jongen en de leeftijd van de volwassen vogels. Wanneer er verandering optreedt bij een van deze gegevens, kunnen de juiste maatregelen getroffen worden.

Frank benadrukte dat het voor waardevol wetenschappelijk onderzoek niet zo hoeft te zijn dat elke vogel elk jaar geregistreerd moet worden. Dat idee moet los gelaten worden, juist als vogels een paar jaar niet geregistreerd zijn en dan wel weer, dan levert dat extra bruikbare informatie op. Wel is het zaak per gebied jaarlijks terug te vangen, te ringen en te meten, gegevens uit versnipperde gebieden leveren wetenschappelijk gezien weinig op. Ook zijn er andere mogelijkheden tot registratie van vogels maar de methoden met zendertjes etc kunnen nadelige gevolgen hebben voor het individu en dit is een behoorlijk kostbare aangelegenheid. Na een korte pauze werden er nog diverse vragen gesteld over het ringen en hield Frank nog een kleine lezing waarom het dit jaar het Jaar van de Kievit is.