Nieuws

maandag 26 november 2012

Filmavond Ben Tragter een succes

Op maandag 26 november is er aansluitend op de ledenvergadering een filmavond gehouden voor leden, donateurs en belangstellenden.

De filmavond werd goed bezocht; ruim 100 bezoekers kwamen naar Berkelpalace.

Ben Tragter liet drie, door hem zelf gemaakte films zien. De eerste film had als titel ‘De Natuurbeleving van Hendrik ten Elzen, Zakenman in Köttelpeerkes’. Een interview en rondgang door de hoogstamkwekerij met de twee jaar geleden overleden Hendrik ten Elzen, kweker van oude fruitrassen in Neede. Hendrik had zijn eigen kijk op de omgeving. Een visie die eigenlijk erg logisch is maar door onze spic- en spancultuur bijna door niemand wordt gevolgd.

De tweede film had als titel ‘De Berkel in de 21e Eeuw’. Een documentaire over het heden, verleden en de toekomst van de Berkel. De film volgt de natuur en het landschap van de Berkel van de oorsprong bij het Duitse Billerbeck tot aan de monding in de IJssel bij Zutphen en geeft een toekomstbeeld van deze rivier.

De derde film die Ben Tragter vertoonde is ‘De Lebbenbrugge, het hele Jaar door met Rogge’. Vroeger leefden de mensen veel dichter bij de natuur en waren daarvan ook veel meer afhankelijk. Rode draad in deze natuur- en landschapsfilm is het verbouwen van rogge tot en met het bakken van roggebrood. 

We kijken terug op een geslaagde avond!