Boomkruiper

Boomkruiper - nestkast

Maten: 35 x 15 x 10 cm 
Vlieggat: een 70 tot 120 mm lange en 25 tot 30 mm brede spleet in de achterwand. 
Ophanghoogte: 1,5 tot 3 meter. 
Opmerkingen: De boomkruiper heeft het liefst een ongeverfde en verweerde kast die, zonder ophanglat, plat tegen een boomstam is aangebracht. De kast is ook belangrijk als winterslaapplaats.

Boomkruiper - soortbeschrijving

De boomkruiper is een stuk minder opvallend dan zijn bijna-naamgenoot, de boomklever. Boomkruipers zijn bruingevlekt van boven en roomwit van onderen. De spitse snavel is omlaag gebogen en zeer geschikt om insecten uit spleten in boombast te peuteren. Daarbij is de boomkruiper prima gecamoufleerd: zijn verenpak lijkt sprekend op boombast. De boomkruiper heeft een karakteristieke manier van voedsel verzamelen. De vogel hipt spiraalsgewijs langs een boomstam omhoog, daarbij de bast afzoekend naar insecten. Op enige hoogte aangekomen vliegt de boomkruiper naar een naburige boom, om daar weer aan de voet met klauteren te beginnen. Ondertussen gebruikt de boomkruiper de stugge staartveren als steuntje waardoor deze, voor wie goed oplet, vaak sterk gesleten punten blijken te hebben. Bij strenge koude kruipen boomkruipers knus bij elkaar; uit zo'n bal van veren kunnen soms wel tien of meer staartjes steken!

Leefomgeving en voedsel

Boomkruipers zijn te vinden waar bomen zijn; zo simpel als het klinkt is het bijna. De boomkruiper stelt geen hoge eisen aan een broedplaats; dat kan ook niet want de concurrentie om goede holtes is groot en een boomkruiper is niet erg sterk en assertief. Daardoor maken boomkruipers nesten achter loszittende boombast, in vervallen nestkastjes, tussen klimopbegroeiing op bomen, muren of schuttingen en op tal van andere plekken. de boomkruiper eet insecten en insectenlarven.


Broeden

De boomkruiper broedt van april tot juni. Ze legt 5 tot 6 eieren, soms is er een tweede legsel. 

Herkenning

De boomkruiper is te herkennen aan een spitse, omlaag gebogen snavel. Hij heeft een roomwitte buik. Zijn rug is bruingevlekt, lengte 12 tot 13,5 cm. Hij heeft korte pootjes met lange teennagels. De boomkruiper loopt spiraalsgewijs tegen de boomstam omhoog en vliegt vervolgens naar een andere boom.