Slechtvalk

Veldkenmerken: Een gedrongen valk met lange, puntige vleugels , relatief korte staart en met kenmerkende lichte en directe vlucht , met snelle vleugelslagen afgewisseld door lange glijvlucht met gestrekte vleugels. Bovendelen donker blauwgrijs met zwarte kruin , kopzijden en duidelijke snorstreep ; onderdelen vuilwit met zwarte dwarsstrepen. Mannetje heeft leigrijze rug en gestreepte buik en zwarte hangsnor. Vrouwtje is groter en bruiner. Juveniel met donkerbruine bovendelen en witachtige onderdelen met lengte- (niet dwars-) streping .
Grootte: 39-50 cm, spanwijdte 95-115.
Nest: Op kale rotsrichels en in hoge naaldboom.
Legtijd: April 3 a 4 eieren, worden voornamelijk door vrouwtje 28 dagen bebroed. Jongen door beide ouders gevoerd. Vliegen na 35 a 40 dagen.
Voedsel: Vogels, die in de lucht geslagen worden. Soms konijnen en andere zoogdieren
Geluid. Luidruchtig tijdens broedseizoen , voornaamste roep een schreeuwend gekekker 'kek-kek-kek-kek'.
Voorkomen. Schaarse broedvogel . Populaties in noorden en noordoosten trekvogel , in zuiden en westen standvogel.

 

Slechtvalk een van de snelste vogels ter wereld

Van hoog uit de lucht stort hij zich onstuimig en met grote snelheid op zijn prooi. Hierbij worden vaak snelheden van meer dan 300 km per uur gehaald. Hij vouwt daarbij zijn vleugels langs zijn lichaam. De klauwen van de slechtvalk treffen zijn prooi met zo'n kracht dat deze onmiddellijk dood is. Soms gebeurt het zelfs dat de kop van de prooi er van afbreekt.

 

Oorzaak achteruitgang slechtvalk

Vooral door het gebruik van pesticiden in de landbouw is de slechtvalk na de jaren 60 van de vorige eeuw sterk in aantal afgenomen. De vogel was zelfs als broedvogel uit Nederland verdwenen. De soort broedt van nature vooral op rotskliffen, rotswanden en rotskusten. Slechtvalken broeden in Nederland tegenwoordig vaak dicht bij de mens. Dit komt doordat deze vogels menselijke bebouwing beschouwen als een rotslandschap, met prima plekken om in te
broeden. Bovendien is er een vrijwel onuitputtelijke voedselbron aanwezig in de
vorm van stadsduiven. Daarom zijn er speciale nestkasten voor de slechtvalk
geplaatst op hoogspanningsmasten in weidegebieden, in hoge flatgebouwen en
fabrieksschoorstenen. Bij een aantal daarvan zijn webcams geplaatst, zodat het broeden via internet te volgen is. Op de website van de Werkgroep SlechtvalkNederland tref je een overzicht aan van een zevental webcams die zicht bieden op de broedactiviteiten. Door het plaatsen van nestkasten broedt tegenwoordig weer een toenemend aantal slechtvalken in Nederland.