Nieuws

woensdag 31 januari 2018

Cursus patrijzen tellen

Beste leden van de Vogelwerkgroep Berkelland

Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel is steeds minder te zien op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om patrijzen te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. Daarom gaat men dit voorjaar de patrijs in het veld monitoren ofwel tellen. Iedereen kan daarbij helpen. Vogelwerkgroep Berkelland telt ism Vereniging Agrarisch natuurbeheer al enkele gebiedjes. 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert samen met de agrarische collectieven op maandag 5 februari een cursus voor vrijwilligers in de gemeente Berkelland om te leren patrijzen te tellen. Aanmelden kan via www.landschapsbeheergelderland.nl.

https://landschapsbeheergelderland.nl/patrijzentellers-gezocht/


 

 

Cursus patrijzen tellen in Berkelland
De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkochtend in het veld. Men leert gestructureerd tellen en de patrijzenstand vastleggen. Met de resultaten kunnen de patrijs nog beter worden beschermd. Cursusleider is Frank Majoor van Sovon. De theorieavond is op maandag 5 februari 2018. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: kantoor VAN Berkel en Slinge, 't Brendeke 10 in Eibergen. De praktijkochtend is op vrijdag 2 maart van 9.00 tot 12.00 uur.

Iedereen kan meedoen. Na de theorie-avond en de praktijkochtend wordt verwacht dat men drie telrondes doet in het voorjaar. In het najaar iwordt men veracht aanwezig te zijn bij de evaluatie-avond, waarbij de resultaten worden gepresenteerd.

Zo worden belangstellenden betrokken bij het agrarisch natuurbeheer. De vogelkennis wordt bijgespijkerd. Men wordt gefaciliteerd met hulpmiddelen zoals speakers en verrekijkers/telescopen. het is leuk samen met anderen mee te werken aan de bescherming van de vogels en men is lekker buiten in het veld.

Gelders Actieplan Akker- en Weidevogels
De agrarische collectieven/agrarische natuurverenigingen hebben zich naar aanleiding van het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels ingezet voor de patrijs. Ze hebben hun best gedaan om op diverse locaties in Gelderland beheerovereenkomsten af te sluiten voor het aanleggen en beheren van akkerfaunaranden. Dit voorjaar worden op diverse plekken in Gelderland randen ingezaaid voor de patrijs, ook in de gemeente Berkelland. De cursussen zijn naast Eibergen (gemeente Berkelland) ook in Sinderen (regio Achterhoek), in Vorden (regio Graafschap), in Groesbeek (regio Groesbeek en de Ooijpolder) en in Batenburg (regio Land van Maas en Waal en Overbetuwe).

Meer informatie stat op www.landschapsbeheergelderland.nl.